225 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja – uroczysta Sesja RM

W sali Consulatus zamojskiego Ratusza o godz. 12 odbyła się uroczy
sta Sesja Rady Miasta z okazji 225 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja.
Wykład ,, Konstytucja 3 Maja 1791 – Dokument Polskiego Oświecenia” wygłosił dr nauk humanistycznych Bogdan Szyszka

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto..

Na zakończenie uroczystej Sesji Rady Miasta odbył się koncert Trio Beethonevowskiego w składzie: Eni Ueno Stopa- skrzypce,Michał Stopa- wiolonczela, Piotr Stopa- fortepian.

Organizatorzy uroczystości : Miasto Zamość, 3 batalion zmechanizowany w Zamościu, Parafia Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i Św.Tomasza

foto.Janek Cios

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *