Misjonarze w Pałacu Prezydenckim

21 kwietnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom XV edycji ogólnopolskiego konkursu Dzieła Pomocy „Ad Gentes” „Mój szkolny kolega z misji”, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Wszyscy jesteśmy uczniami – misjonarzami”.

W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp Jerzy Mazur SVD i Szef Gabinetu Prezydenta RP, Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski, Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak oraz inni zaproszeni goście. Nagrody odebrało ponad 150 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele, którzy zostali nagrodzeni w kategorii: scenariusz lekcji promującej dzieła misyjne.

Temat tegorocznej edycji konkursu nawiązywał wprost do treści adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Evangelii gaudium”. Jego celem było przypomnienie młodym powszechnego charakteru powołania misyjnego, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misje. Wiara otwiera, bowiem na ludzi innych ras, kultur i religii, Rozbudza poczucie braterstwa i solidarności, ukazując jedność wszystkich.

Uczy odpowiedzialności jednych za drugich oraz wrażliwości na potrzeby słabszych – podkreślał ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła „Ad Gentes”, organizatora konkursu. – Poznając trudną sytuację, w jakiej żyją ich rówieśnicy na innych kontynentach, uczniowie, uczą się cenić posiadane uwarunkowania i możliwości oraz włączają się we współpracę z misjonarzami. Mogą pogłębić wiedzę o misjach oraz odkrywać sposoby, jak mogą okazać się solidarni ze swymi rówieśnikami.

Konkurs przebiegał w pięciu kategoriach: charytatywnej, literackiej, plastycznej, muzycznej, zaś dla nauczycieli – na scenariusz lekcji. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział blisko 5 tys. uczestników z 400 szkół.

W kategorii charytatywnej nagrody odebrali przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu, którzy zajęli pierwsze miejsce na poziomie najmłodszych uczestników, oraz II miejsce w tej samej kategorii wśród uczniów klas 4-6. Szkoła od wielu miesięcy prowadziła działania, mające na celu zgromadzenie środków finansowych na cele misyjne (w tym roku na rzecz prowadzonego przez Siostry Benedyktynki „ Żłobek na peryferiach” w Santo Domingo w Ekwadorze) i uwrażliwienie uczniów na istotę pracy misjonarzy. Łącznie na pomoc misjom szkoła zebrała ponad 5 tys. zł w 12 przeprowadzonych akcjach.

Laureatką w kategorii na najlepszy scenariusz lekcji w kl. 4-6 została pani Krystyna Jachymek-Kurek, Szkoła Podstawowa w Gorajcu. A w kategorii plastycznej dla gimnazjum drugie miejsce zajęła Julia Kot również z Zespołu Szkół w Gorajcu.

Zdominowana przez przedstawicieli naszej diecezji była kategoria muzyczna: Krzysztof Gągoł – Zespół Szkół w Białopolu – zajął I miejsce w grupie najmłodszych. Kamila Kwapisz i Natalia Szczepanek z Zespołu Szkół w Gorajcu zostały laureatkami wśród uczniów klas 4-6, natomiast Aleksandra Osman i Gabriela Tutka również Zespół Szkół w Gorajcu zwyciężyły na poziomie gimnazjum.

Po zakończonej gali uczestnicy spotkali się Panią Agatą Kornhauser-Dudą, żoną Prezydenta RP. Była to okazja do rozmów i wspólnych fotografii. ( materiał nadesłany)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.