14 lutego 2014 r. Pierwsza Polsko – Niemiecka Szkoła Techniczna w Zamościu.

14.02.2014, godz . 12 00 w I SLO, Szkolnym Centrum Multimedialnym, ul. Koszary 14 odbyła się konferencja dla mediów zamojskich, na której Dr Bogusław Klimczuk Dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im Unii Europejskiej wraz z Agnieszką Jaczyńską Prezes Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego przekazali informację o otwarciu pierwszej w regionie Polsko – Niemiecką Szkoły Technicznej w Zamościu.
Od roku szkolnego 2014/2015 I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Unii Europejskiej w Zamościu wspólnie z partnerami zagranicznymi (Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, OPTIMA Packaging Group, BEMO Systems GmbH i Centrum Kształcenia Zawodowego w Schwaebisch Hall) tworzy I Polsko – Niemiecką Szkołę Techniczną. Szkoła będzie funkcjonowała w formie wydzielonego projektu edukacyjnego I SLO. W ramach Szkoły:
uczniowie realizować będą program polskiego liceum ogólnokształcącego, z rozszerzonym nauczaniem j. niemieckiego i j. angielskiego,
po pierwszej klasie, w lipcu 2015 roku odbędą miesięczny staż w firmach, w Niemczech (Schwaebisch Hall), z preorientacją zawodową w kierunku zawodów: mechanik przemysłowy, mechatronik, mechanik precyzyjny maszyn CNC, koszty wyjazdu ponosi I SLO i partnerzy niemieccy
po drugiej klasie w lipcu 2016 roku odbędą miesięczny pogłębiony staż w firmach, w Niemczech w zakresie wybranych zawodów, koszty wyjazdu ponosi I SLO i partnerzy niemieccy
po zdaniu egzaminu maturalnego będą mieli możliwość swobodnego, niczym nie ograniczonego wyboru dalszej ścieżki kariery i kształcenia:
studia na wybranej uczelni w Polsce,
studia w systemie dualnym w Niemczech (podjęcie zatrudnienia w firmach uczestniczących w projekcie i studiów jednocześnie – ścieżka dla najlepszych absolwentów, decyzje podejmuje partner niemiecki),
kształcenie zawodowe w systemie dualnym (zakłady partnerskie zatrudniają uczniów, zaś kształcenie odbywa się w zakładzie pracy i Centrum Kształcenia Zawodowego Schwaebisch Hall).
uczniowie, którzy po maturze w Polsce decydują się na ścieżkę zawodową w Niemczech otrzymują, od 2017 roku (po zakończeniu kształcenia w Polsce) od zakładów pracy stypendium w kwocie od 500 Euro w pierwszym roku kształcenia do 1000 Euro w 3 roku kształcenia (polscy uczniowie będą pod tym względem tak samo traktowani jak uczniowie niemieccy). Po ukończeniu kształcenia uczniowie mają gwarancję zatrudnienia w w/w firmach. Wynagrodzenie w w/w zawodach waha się od 1700 Euro miesięcznie do 3300 Euro miesięcznie brutto.
zamierza się utworzyć w ramach tego projektu jedną klasę I, z maksymalną liczbą 16 (maksymalnie, za zgodą rodziców 18) uczniów, odpłatność i warunki przyjęcia jak do innych klas I SLO im. Unii Europejskiej,
osoby zainteresowane proszone są o kontakt bezpośredni z I SLO tel. 846396822, email unia@zam.pl, klimczuk@wp.pl
info I SLO

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *