4 lutego 2014 r. Stanisław Orłowski ,, Wielki” – 80 urodziny pasjonata.

4 lutego 2014 r. o godzinie 16,00 w Książnicy Zamojskiej, ul. Kamienna 20 odbyło się spotkanie z okazji 80 urodzin Stanisława M. Orłowskiego! wraz z wernisażem.
Stanisław Orłowski – fotografik, działacz turystyczny, pracownik służb konserwatorskich.
Stanisław Orłowski (ur. 1934 w Zamościu) ukończył LO im. J. Zamoyskiego w Zamościu, Technikum Budowlane w Lublinie oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Pracował m.in. w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym, Pracowniach Konserwacji Zabytków, Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Państwowej Służbie Ochrony Zabytków. Obecnie na emeryturze. Fotografią zajmuje się od lat 50. W latach 1959-1961 należał do lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1961 był inicjatorem powołania do życia Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, któremu prezesował , prowadząc również społecznie od 1988 zamojską Galerię Fotografii “Ratusz”. Jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików. Przez wiele lat był także aktywnym działaczem towarzystw krajoznawczo-turystycznych i organizatorem turystyki na Ziemi Zamojskiej. Uprawia głównie fotografię pejzażową i rodzajową. Nie stroni jednak od takich dziedzin, jak architektura, reportaż czy techniki specjalne. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje miasto rodzinne – Zamość.
Życzenia jubilatowi z tej okazji złożyli gospodarze spotkania Dyrektor Książnicy Zamojskiej Danuta R. Kawałko oraz Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski, Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Jadwiga Machulewska, Dyrektor Muzeum Zamojskiego Andrzej Urbański, Dyrektor ZDK Janusz Nowosad, Dyrektor CKF Stylowy Andrzej Bubeła, Dyrektor BWA Galeria Zamojska Jerzy Tyburski, Dyrektor Orkiestry Symfonicznej ,Namysłowiacy” Tadeusz Wicherek, Dyrektor MDK Andrzej Szumowski, Prezes Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego Andrzej Pogudz, przyjaciele i znajomi jubilata.
Po oficjalnym otwarciu wernisażu i życzeniach jubilat zaprosił na tort i chwilę wspomnień.

Zapraszamy i my na wspomnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.