Wyjątkowy dzień z językiem ojczystym w Szkole Podstawowej nr 7 w Zamościu

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W Szkole Podstawowej nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu podjęto w tym dniu wiele działań, aby uświadomić szkolnej
społeczności, jak pięknym i trudnym władamy językiem. W tym dniu nauczyciele (nawet podczas
lekcji języków obcych ) zwracali uwagę na zawiłości i wieloznaczności oraz trudności związane
z nauką języka polskiego. Panie bibliotekarki odwiedzały uczniów w klasach z przygotowanymi
wcześniej „łamańcami językowymi”. Było wiele zabawy podczas prób interpretacji takich tekstów,
jak: „Król Karolin kupił…”, „ w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”, „wyindywidualizowałam
się z rozentuzjazmowanego tłumu” itp. Wspólnie zastanawiano się też nad wieloznacznością
niektórych słów: gołąbki, kanapka, czy nad brzmieniem i pisownią słów buk, Bug i Bóg.

W klasach pierwszych uczniowie zmagali się z zadaniami językowymi z „Zagadek ortograficznych”
Arkadiusza Maćkowiaka. Uczniowie klas starszych próbowali swoich sił w potyczkach językowych,
czytając wierszyki Małgorzaty Strzałkowskiej „Pejzaż z Gżegżółką”. Zadaniem chętnego ucznia było
przeczytanie wylosowanego utworu. Wiersze, przepełnione trudnymi do wyartykułowania słowami
były dużym wyzwaniem. Jednak już drugoklasiści radzili sobie z tekstami bardzo dobrze. Młodzież
gimnazjalna miała okazję wysłuchać rewelacyjnej interpretacji najeżonych trudnościami „Niesfornych
szczygląt” Zbigniewa Dmitrocy w wykonaniu uczennicy klasy IIIc Karoliny Korgi, która specjalnie
w tym dniu odwiedzała starszych kolegów ze swoim konkursowym repertuarem. I tak, przy zabawie,
uczniowie uczyli się szacunku do ojczystego języka i poznawali jego zawiłości. Na pewno niektórzy
odkryli w sobie talent do recytowania i interpretowania tekstów…

zdjęcia: Anna Sokalska-Wosiek , Anna Kardasz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.