Zwrot ”nadpłaty” za kartę pojazdu

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Właściciele pojazdów, którzy w okresie od dnia 21.08.2003 r. do dnia 14.04.2006 r. dokonali w organie rejestrującym Urzędu Miasta Zamość pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy i  którym została wydana karta pojazdu (za opłatą 425 zł) mogą  składać wnioski o zwrot poniesionej nadpłaty.

Podstawą wydania zarządzenia regulującego kwestie zwrotu  nadpłaty za kartę pojazdu był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2006 r. uznającego niezgodność pobierania opłat za wydanie karty pojazdu w takiej wysokości z ustawą – Prawo o ruchu drogowym (art. 77) i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (art. 92, art. 217)

Wnioski o zwrot nadpłaty należy składać do Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów  tut. organu do dnia 14 kwietnia 2016 r. Po tym okresie mija 10-letni okres przedawnienia.

Wnioski do pobrania w Wydziale Ewidencji Kierowców i Pojazdów UM Zamość lub  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Zamość.

Info.: Newsletter 02/03/2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.