Zimowy foto-konkurs Gminnego Ośrodka Kultury

Trwa zimowy foto-konkurs
Bałwan w obiektywie? Czemu nie? Do końca lutego potrwa pierwszy feryjno-zimowy konkurs fotograficzny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość. Tematyka bardzo ogólna więc fotki z soplami, śniegiem, bałwanami i innymi figurami śnieżnymi są jak najbardziej wskazane.

Każdy może wysłać do konkursu zdjęcie swojego autorstwa i dać sobie szansę na nagrody. Do wygrania smartwach’e, smartband’y, foto-akcesoria na smartfony, mini-słuchawki i fajne gadżety. Organizator nagrodzi 4 Autorów najlepszych zdjęć, a te najciekawsze trafią do naszej konkursowej foto-galerii internetowej, którą już można oglądać na stronach internetowych GOK-u i Gminy Zamość: http://gok.gminazamosc.pl/2021/zimowy-foto-konkurs/.

Zimowe zdjęcia należy przesyłać do konkursu za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej www.gok.gminazamosc.pl. Konkurs trwa do końca lutego, ale nie ma co czekać na ostatnią minutę, RÓB ZDJĘCIA JUŻ TERAZ! Wczytaj się w regulamin, pamiętaj o RODO i weź udział w zabawie. Powodzenia!

Regulamin Foto-Konkursu „Zima 2021 w obiektywie”

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 INFORMACJE OGÓLNE

Organizator: GOKGZ, tj. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

Tematyka: Tematyka zdjęć konkursowych jest bardzo ogólna, przy czym powinna nawiązywać do ferii i zimy na początku 2021 r. (np. krajobrazy zimowe, bałwany i inne figury śniegowe, zjawiska pogodowe, zdjęcia makro, różnorodne scenki z życia ludzi lub zwierząt, czynności podejmowane w tym czasie, itp.). Tematyka zdjęć konkursowych może, ale nie musi, nawiązywać do pandemii i jej wpływu na życie i zwyczaje, przy czym UWAGA! KAŻDA TWARZ LUDZKA UWIECZNIONA NA ZDJĘCIACH POWINNA MIEĆ PRAWIDŁOWO ZAŁOŻONĄ MASECZKĘ OCHRONNĄ! – wymóg konieczny.

Cele konkursu: 1) Rozwijanie pasji fotografowania i uzdolnień w tym zakresie. 2) Propagowanie fotografii pięknych, ciekawych, niebanalnych. 3) Dokumentowanie zimowej aury, szczególnie w Gminie Zamość. 4) Pobudzanie osób do aktywności artystycznej w trudnym czasie ferii i zimy 2021 r. podczas pandemii. 5) Rozwój kreatywności wśród autorów zdjęć. 6) Ujawnianie fotograficznych talentów poprzez mobilizowanie do udziału w zdrowej konkursowej rywalizacji artystycznej. 7) Propagowanie prawidłowego noszenia maseczek.

Harmonogram realizacji konkursu:

 1. Termin zgłaszania fotografii do konkursu: do 28 lutego 2021 r.
 2. Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników: do 5 marca 2021 r.
 3. Uruchomienie internetowej foto-galerii nadesłanych zdjęć biorących udział w konkursie nastąpi do 31 stycznia 2021 r. gok.gminazamosc.pl.

Uwagi: W sprawach nieuregulowanych regulaminem postępowanie określa organizator – ostateczna interpretacja regulaminu leży po stronie organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w szczególności z uwagi na pandemię koronawirusa. Ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości poprzez komunikaty na stronie internetowej Organizatora www.gok.gminazamosc.pl.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Jak zgłosić zdjęcie do konkursu? Autorzy przesyłają zdjęcia drogą internetową w formie plików elektronicznych za pomocą TEGO FORMULARZA, w terminie do 28.02.2021 r.

Kto może wziąć udział w konkursie?

 1. Konkurs jest dostępny dla każdego (za wyjątkiem osób określonych w kolejnym punkcie), bez względu na wiek, kto ma dostęp do internetu, przy czym uprasza się doświadczonych zawodowych fotografów, dla których fotografia jest głównym źródłem utrzymania, o ustąpienia pola amatorom i powstrzymanie się od udziału w niniejszym konkursie (Uwaga! Ta prośba nie jest wiążąca).
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy GOKGZ.
 3. Za nieletnich uczestników konkursu odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
 4. Konkurs dla osób zamieszkałych wyłącznie na terytorium Polski.

Jakie są wymagania wobec zdjęcia konkursowego oraz Autora zdjęcia?

 1. Zdjęcie musi być w formacie JPG i rozdzielczości min. 1600 pikseli na dłuższym boku.
 2. Autor może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć, ale Jury do pierwszej czwórki zwycięzców może zakwalifikować maksymalnie jedno zdjęcie danego Autora.
 3. Autor, przesyłając zdjęcie, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie zdjęcia przez Organizatora na stronach internetowych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem i w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość.
 4. Przesyłając formularzem zdjęcie, Autor oświadcza, że:
 • ma pełne prawo do dysponowania tym zdjęciem,
 • przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego zdjęcia,
 • i te w/w prawa nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej.
 1. W razie konieczności Autor przedstawi odpowiednie dowody, potwierdzające stan prawny zgłoszonego zdjęcia. Autor przesyłając zdjęcie do konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte na nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. W razie wystąpienia osób trzecich z roszczeniem przeciwko Organizatorowi, w związku z publikacją zdjęcia przesłanego przez Autora, ponosi on za to wszelką odpowiedzialność prawną, a także w razie wystąpienia sporu, Autor zobowiązuje się przystąpić, w jakimkolwiek postępowaniu sądowym, ugodowym i innym, po stronie Organizatora.

Kiedy będą wyniki konkursu, jakie są nagrody i sposoby ich wręczania?

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 05.03.2021 r.
 2. O składzie społecznego Jury decyduje Dyrektor GOKGZ, przy czym członkami Jury będą pracownicy GOKGZ i opcjonalnie osoba/y związane z fotografią artystyczną lub reportażową.
 3. Zwycięzcami konkursu będą czterej Autorzy w kolejności zajmowanych miejsc: I, II, III, IV.
 4. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe przypisane do zajętych miejsc:

I miejsce:    smartwatch, zestaw obiektywów na smartfon, mini-słuchawki bezprzew., gadżety,

II miejsce:  smartband, zestaw obiektywów na smartfon, gadżety,

III miejsce: smartband, gadżety,

IV miejsce: mini-słuchawki bezprzewodowe, gadżety.

 1. Autorzy miejsc od V do X otrzymają pisemne wyróżnienia.
 2. Miejsce i sposób wręczenia nagród ustali Organizator w zależności od okoliczności, w tym sytuacji związanej z obostrzeniami epidemiologicznymi, a następnie powiadomi Zwycięzców w stosownym czasie, lecz nie później niż do 12.03.2021 r. W przypadku braku akceptacji ustaleń Organizatora przez Autora, traci on status Zwycięzcy na rzecz kolejnego Autora wg wskazań Jury, które zostanie zwołane ponownie.
 3. Relacja z przebiegu konkursu, w tym dane Zwycięzców i opcjonalnie zwycięskie zdjęcia, zostaną opublikowana w serwisie gok.gminazamosc.pl, w gminnym czasopiśmie „Biuletyn Samorządu Gminy Zamość”, na portalu www.facebook.com/zamojski.gok oraz opcjonalnie na www.gminazamosc.pl. Informacja w formie w/w relacji będzie przesłana do mediów lokalnych. (GOK)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *