Powstanie Centrum Integracji Społecznej w Zamościu

Ponad 6 milionów złotych dofinansowania pozyskało Miasto Zamość na projekt pn. ”Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu”.

Jego głównym celem jest stworzenie warunków do skutecznego, systematycznego i w wieloprofilowego wspierania osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z rodzin niewydolnych opiekuńczo-wychowawczo. Aby realizacja tego rodzaju zadań przebiegała sprawnie i bez zakłóceń, niezbędna jest adaptacja miejskiej infrastruktury.

Projekt zakłada:
przystosowanie budynku Dworca PKP na działalność Centrum Integracji Społecznej w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 11,
przebudowę budynku kotłowni z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wraz z budową zewnętrznej windy i wielofunkcyjną salą gimnastyczną (ul. Śląska 45 w Zamościu)
przebudowę wraz z rozbudową części istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej (ul. Wyszyńskiego 2A) z przystosowaniem do funkcjonowania Dom Dziecka, wykonaniem urządzeń małej architektury (altana, ławki, stół do ping-ponga, tablica do piłki koszowej, utwardzenia dojść), z przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniem terenu oraz parkingiem.

Nowo powstałe (na bazie byłego dworca PKP) Centrum Integracji Społecznej, w ciągu roku zapewni aktywizację zawodową 30 osobom. Budynek byłego dworca ma wysokość 2 kondygnacji nadziemnych i jest częściowo podpiwniczony, wiec zapewnia niezbędną przestrzeń do realizacji zadania. Jest też dobra wiadomość dla podróżnych. Dworzec po koniecznym remoncie, zostanie na nowo otworzony.

Całkowita wartość projektu:  7 280 976, 52
Wydatki kwalifikowalne: 6 270 035, 29
Kiedy umowa między Miastem a Urzędem Marszałowskim zostanie podpisana, magistrat ogłosi przetargi m.in. na managera projektu i wykonawcę. Stanie się to najpewniej na początku przyszłego roku.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 2020-11-30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.