Bezpieczeństwo ruchu drogowego na zamojskich ulicach w 2020 roku

Zarząd Dróg Grodzkich, we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, dokonał analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na zamojskich ulicach w 2020 roku.

Wyniki analiz porównano do roku 2019 i podzielono na trzy grupy: potrącenia pieszych, zdarzenia na skrzyżowaniach oraz na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami. Rozpatrywano je pod względem zarówno wypadków, gdzie mamy do czynienia z osobami rannymi oraz zabitymi, jak i kolizji, w których ucierpiały jedynie samochody. Celem tych analiz jest typowanie miejsc, w których konieczne jest zaplanowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na zamojskich drogach.

Ogólnie w 2020 roku odnotowano spadek liczby kolizji o 183 (646 w 2020 r, 829 w roku 2019) oraz wzrost liczby wypadków o 7 (26 w roku 2020, 19 w 2019). Niestety, w wyniku obrażeń, jedna osoba poniosła śmierć w wypadku, tak jak w roku 2019.

W 2020 roku doszło do 19 potrąceń pieszych (w 2019 było ich aż 28), z czego na przejściach dla pieszych 12 (15 w 2019). W wyniku tych potrąceń 8 osób doznało obrażeń ciała, jedna zginęła. Wartym uwagi jest fakt, że śmiertelny wypadek zdarzył się na przejściu dla pieszych, które spełnia wszelkie wymogi przejścia bezpiecznego, tj. rozdzielone jest wyspą z azylem dla pieszych, a nawet wyposażone w sygnalizację świetlną – na ul. Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Pawłówka. Obrażeń ciała doznał również pieszy przechodzący przez kolejne bezpieczne przejście aktywne (zmodernizowane w 2019 roku wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zamościu) na ul. Zamoyskiego (przy sądzie). Potwierdza to fakt, że nawet najlepsze oznakowanie tych miejsc, bez rozwagi i ostrożności zarówno kierowców, jak i pieszych, nie będzie spełniało swojej roli.

W rankingu skrzyżowań pierwsze miejsce zajmuje Rondo Honorowych Dawców Krwi (Jana Pawła II-Legionów-Hrubieszowska-Wyszyńskiego) z ilością 45 kolizji w 2020 r. (80 w roku 2019). Spadek ilości kolizji z pewnością spowodowany był dokonaną po koniec kwietnia 2020 korektą oznakowania tego ronda. Kolejne miejsca to skrzyżowania:

2. Rondo Prymasa Wyszyńskiego (Wyszyńskiego-Odrodzenia-Zamoyskiego) – 17 kolizji i 1 wypadek (19 kolizji 2019)

3. Dzieci Zamojszczyzny-Sadowa – 16 kolizji i 1 wypadek (18 kolizji 2019)

4. Partyznatów-Odrodzenia-Orląt Lwowskich – 14 kolizji i 1 wypadek (11 kolizji 2019)

5. Rondo Solidarności (Dzieci Zamojszczyzny-Śląska-Szczebrzeska) – 12 kolizji zarówno w 2020, jak i w 2019 roku.

Na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami, najniebezpieczniej wypada ulica Lwowska – 31 kolizji i 2 wypadki (38 kolizji w 2019). Następnie:

2. Legionów – 30 kolizji (22 kolizje w 2019)

3. Dzieci Zamojszczyzny – 24 kolizje i 3 wypadki (22 kolizje i 3 wypadki w 2019)

4. Wyszyńskiego – 23 kolizji i 1 wypadek (37 kolizji w 2019)

5. Kilińskiego – 21 kolizji (18 kolizji w 2019).

Na spadek ogólnej liczby zdarzeń mogło mieć wpływ mniejsze natężenie ruchu spowodowane ograniczeniami sanitarnymi w związku z pandemią koronawirusa, jak również trwające przebudowy dróg, skrzyżowań, przejść dla pieszych, czy też zmiany w organizacji ruchu w miejscach niebezpiecznych (korekty oznakowania poziomego, montaż wysp z azylem na przejściach dla pieszych, czy też aktywnego oznakowania tychże przejść).

Nieustannie i z uporem apelujemy do wszystkich uczestników ruchu, zarówno do kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów, o zachowanie minimum zasad ostrożności, aby następne lata przynosiły kolejne spadki niebezpiecznych zdarzeń na zamojskich drogach.

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *