Zajęcia edukacyjne w przedszkolach

14 listopada obchodzono ogólnopolski „Dzień czystego powietrza”. Z tej okazji, pracownicy Biura Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta przeprowadzili „pogadanki” z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych na temat zagrożeń i konsekwencji wynikających ze spalania śmieci i odpadów zgromadzonych w przydomowych ogródkach. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach i chętnie rozmawiały np. o tym, czym można palić w piecach centralnego ogrzewania, jak segregować śmieci i co robić, by poprawił się stan jakości powietrza. Spotkania były również okazją do doskonalenia umiejętności współdziałania w grupie oraz rozwijania wyobraźni.

Biuro Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta dziękuje kadrze pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 5 i Przedszkola Miejskiego nr 6, za zainteresowanie i umożliwienie przeprowadzenia spotkań edukacyjnych

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *