Współpraca transgraniczna pomiędzy Zamościem a Łuckiem

27 października br. w Zamościu zawarto porozumienie między miastami Zamość i Łuck, w sprawie współpracy w celu realizacji projektu pod nazwą „Poprawa infrastruktury systemu zarządzania i natychmiastowego reagowania na sytuacje nadzwyczajne w Mieście Łuck i Mieście Zamość”, w związku z ubieganiem się o przyznanie dotacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
List intencyjny pomiędzy liderem (M. Zamość) oraz partnerem (M. Łuck) został podpisany przez Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka i Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorza Alinowskiego ze strony polskiej oraz przez Pierwszego Z-cę Mera Miasta Łuck Tarasa Yakovleva i Szefa Urzędu Służby Państwowej Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczzajnych Obwodu Wołyńskiego Wołodymyra Gruszowinczuka ze strony ukraińskiej. ( info. UM)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *