„Młodzież, jakiej nie znacie…Wiktor Wachowicz z Zespołu Szkół Nr 2 w Zamościu

W dniu 24 października 2016 r. w gmachu Senatu RP w Warszawie odbyło się posumowanie ogólnopolskiego konkursu biograficznego „Młodzież, jakiej nie znacie… – wzory osobowe godne naśladowania”. Konkurs zorganizowała Katedra Pedagogiki i Edukacji Szkolnej KUL w Lublinie.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości : minister Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w MEN, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury, Kancelarii Prezydenta RP, senator Łukasz Mikołajczyk i posłowie z sejmowej Komisji Edukacji, prof. dr hab. Krystyna Chałas oraz ks. dr hab. Adam Maj.

W spotkaniu wzięło udział 27 uczniów z różnych stron Polski, którzy zostali zaproszeni wraz ze swoimi nauczycielami i rodzicami na promocję książki: „ Młodzież, jakiej nie znacie…”, zawierającej wyróżnione prace konkursowe opisujące ich biografie.

Wśród nich był również Wiktor Wachowicz z Zespołu Szkół Nr 2 w Zamościu, któremu towarzyszyli dyrektor Alicja Dubel, nauczyciel – Marzena Chmiel oraz tato, p. Rajmund Wachowicz. W szkole Wiktora znają wszyscy, to chłopiec uzdolniony , wrażliwy, pracowity i wytrwały w realizowaniu swoich pasji i marzeń, skromny i życzliwy.

Biografię Wiktora opisała Jego nauczycielka Pani Marzena Chmiel, odwołując się do wspomnień Rodziców chłopca.

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *