GDDKiA wyjaśnia kwestię rozbudowy DK74

W czwartek (20.0122) odbyło się spotkanie dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość. Wzięli w nim udział samorządowcy z gminy Zamość i Szczebrzeszyn oraz przedstawiciele firmy projektującej trasę.

Inwestycja jest obecnie na etapie prac przygotowawczych. W grudniu przeprowadziliśmy dla mieszkańców działania informacyjne (zobacz tutaj). Materiały z dokumentacją projektową zostały udostępnione na stronach internetowych GDDKiA oraz urzędów gmin. W trakcie czwartkowego spotkania wyjaśnialiśmy wątpliwości, które się pojawiły w trakcie działań informacyjnych. Padały pytania m.in. o szerokość pasa drogowego, lokalizację zbiorników retencyjnych, dopuszczalną prędkość samochodów oraz inne kwestie związane z organizacją ruchu. Przedstawiciele samorządów przynali, że inwestycja ta jest potrzebna i powinna zostać zrealizowana. Rozmawialiśmy także o wnioskach i uwagach złożonych przez mieszkańców do GDDKiA, które obecnie analizujemy.

Co w ramach inwestycji? 

Droga krajowa nr 74 jest trasą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Wymaga ona modernizacji, której efektem będzie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego w ramach inwestycji droga będzie rozbudowana. Jezdnia zostanie poszerzona i wzmocniona zostanie jej konstrukcja, powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Przebudowany zostanie także system odwodnienia, tak by wody opadowe nie zalewały okolicznych posesji. Prowadzone będą także prace związane z przełożeniem i budową nowych instalacji wodno-kanalizacyjno-energetycznych. Poprawione zostaną również warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, wygrodzenia w sąsiedztwie chodników). Planowana jest także przebudowa skrzyżowań i zatok autobusowych.

Bezpieczeństwo najważniejsze 

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i mieszkańców oraz dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, uzyskanie spokojniejszego i cichszego ruchu niż obecnie. Nie planujemy zwiększenia dopuszczalnej prędkości na drodze, a rozwiązania, które wprowadzimy, ograniczą niewłaściwe zachowania kierowców.

Obecnie trwają analizy wniosków zgłoszonych przez mieszkańców. Na wszystkie udzielimy odpowiedzi, a na dodatkowe uwagi czekamy jeszcze do 31 stycznia. Jeśli pozwoli na to sytuacja związana z pandemią koronawirusa, po ich przeanalizowaniu, planujemy spotkanie się z mieszkańcami.

Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2025. Jednocześnie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic trwają prace przygotowawcze do realizacji obwodnic Szczebrzeszyna i Zamościa, które w przeszłości przejmą część ruchu tranzytowego, dzięki temu odcinek obecnej DK74 między Klemensowem a Zamościem będzie mniej obciążony. / GDDKiA O/Lublin/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *