Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Zamość

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Zamość informuje, że 31 sierpnia br. mija ostatni termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na

„Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Zamość, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie Miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Zamość”.
Dostępna pula środków to 11 194,00 zł.

Informacje dostarczył Marek Gajewski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.