Uwaga kierowcy – Utrudnienia na ul. Dzieci Zamojszczyzny

Firma STRABAG Sp. z o.o., jako Wykonawca robót w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)”,  wprowadziła w dniu 20.09.2021 r. czasową organizacji ruchu na odcinku od zjazdu na oczyszczalnię ścieków na Al. 1-go Maja do skrzyżowania ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Janowicką. Realizacja robót będzie wymagała zajęcia jednego pasa jezdni i wdrożenia ruchu wahadłowego, sterowanego sygnalizacją świetlną. Na wskazanym odcinku występują utrudnienia związane z sygnalizacją świetlną oraz ograniczeniem prędkości w obrębie strefy robót.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *