Uchwała reklamowa Rady Miasta Zamość

Od dnia 20 listopada 2020 r. na terenie Miasta Zamość obowiązują nowe zasady sytuowania szyldów, reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury.

Zasady te zostały określone w Uchwale Nr XXV/401/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych Miasta Zamość (Dz. Urz. z dnia 5 listopada 2020 r., poz. 5279), zwanej dalej uchwałą reklamową.

Uchwała reklamowa stanowi akt prawa miejscowego i jest narzędziem realizacji polityki miasta w zakresie poprawy standardów jakościowych oraz estetyki przestrzeni publicznych, zachowania ładu przestrzennego, ochrony krajobrazu kulturowego i tożsamości miasta oraz poprawy jego wizerunku.

W celu realizacji założeń uchwały reklamowej, będą przeprowadzane kontrole przez pracowników Urzędu Miasta Zamość.

Podmioty, które nie dostosują się do przyjętych zasad wynikających z uchwały reklamowej będą podlegały karom finansowym./UM/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *