Miasto Zamość realizuje program rozwijania szkolnej infrastruktury „AKTYWNA TABLICA”

Miasto Zamość realizuje Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 „AKTYWNA TABLICA” dofinansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie dotyczy zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi.

Wartość całkowita projektu w części gminnej wynosi: 306 250 zł
Wartość dofinansowania zadania wynosi: 245 000 zł

Szkoły, które uzyskały dofinansowanie w części gminnej:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu,
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu,
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu,
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu,
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu,
Szkoła Podstawowa nr 9 im. T. Kościuszki w Zamościu,
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.

Wartość całkowita projektu w części powiatowej wynosi: 38 830 zł
Wartość dofinansowania zadania wynosi: 28 000 zł

Szkoły, które uzyskały dofinansowanie w części powiatowej:
Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamościu,
VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamościu,

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *