Nowa odsłona Fortyfikacji Twierdzy Zamość

Podczas ostatnio prowadzonych robót drogowych realizowanych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z odcinkiem ulicy Peowiaków w Zamościu”, dokonano odkrycia reliktów architektonicznych fortyfikacji Bastionu V, na odcinku ul. Akademickiej i ronda Hetmana Jana Zamoyskiego.

Po zdjęciu nawierzchni asfaltowej i podbudowy ul. Akademickiej natrafiono na ceglane i kamienne relikty korony murów lewego czoła Bastionu V, w postaci elementów galerii strzelniczej i wewnętrznej części szpicy Bastionu.

Należy zaznaczyć, że Bastion V jest najsłabiej rozpoznanym elementem Fortyfikacji Twierdzy Zamość. Jego usytuowanie i formę znaliśmy dotychczas praktycznie jedynie z historycznych planów. Obecne odkrycie zdecydowanie poprawi jego rozpoznanie.
W związku z tym odkryciem Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu zaleciła inwestorowi wykonanie niezbędnych badań archeologicznych odkrytych reliktów fortyfikacji w następującym zakresie:
• odsłonić i uczytelnić korony murów na odcinku od szpicy Bastionu V- usytuowanej w obrębie ronda Hetmana Jana Zamoyskiego, do końca odcinka realizowanej przebudowy w ul. Akademickiej, z dopuszczeniem użycia lekkiego sprzętu mechanicznego typu minikoparka,
• wykonać dokumentację rysunkową, opisową, fotograficzną oraz inwentaryzację geodezyjną odkrytych reliktów fortyfikacji,

Dodatkowo trzeba będzie wykonać warstwę izolacji pomiędzy podbudową drogi i koroną murów /Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *