Trwa nabór wniosków na stypendia szkolne

Do 17 września trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2018/2019. Warunkiem otrzymania stypendium jest: zamieszkiwanie ucznia na terenie Miasta Zamość, wiek do 24 lat, dochód nie większy niż 514 zł netto na członka rodziny. Wniosek o przyznanie stypendium składają rodzice ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich sami uczniowie. Wnioski składane są w szkole, do której uczęszcza uczeń. Wyjątkiem są uczniowie uczęszczający do szkół niepublicznych, słuchacze kolegiów oraz uczniowie zamieszkujący na terenie Zamościa, ale uczęszczający do szkół poza miastem, którzy wnioski składają w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Zamość,  tel. 84 6772457, e-mail: oswiata@zamosc.pl lub na stronie BIP Urzędu Miasta Zamość gdzie znajduje się wniosek do pobrania.

( inf. i fot. UM Zamość)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *