Trwa akcja sprzątania Łabuńki

Oczyszczaniem dna z butelek i innych śmieci zajęły się Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, które odpowiada za utrzymanie rzek (w przypadku Zamościa Łabuńki i Topornicy), co reguluje ustawa Prawo wodne. Akcja odbywa się przy współpracy z Miastem Zamość, które zleciło Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu odbiór i utylizację odpadów zebranych z dna rzeki.

(inf. i fot. Urząd Miasta Zamość)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *