„Wszystko dla Polski…” i „Historia Dominika Szajnera” z nagrodą

Zrealizowany na początku bieżącego roku przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w kooperacji z TVP3 Lublin, z inicjatywy posła Sławomira Zawiślaka, mający swoją premierę w marcu 2019 r., film dokumentalny „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej” wspólnie z filmem „Historia Dominika Szajnera” otrzymał III nagrodę w kategorii „Filmy Dokumentalne” na XIV Festiwalu Polonijnym „Losy Polaków 2019” w Warszawie. Obie produkcje to dzieła reżyserów Magdy i Rafała Kołodziejczyków i tematycznie związane z Armią Krajową i Zamojszczyzną.

Film „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej” przedstawia historię działalności największej organizacji konspiracji antykomunistycznej na Zamojszczyźnie – II Inspektoratu Zamojskiego AK, zaś film „Historia Dominika Szajnera” skupia się na wojennych losach związanego z Zamojszczyzną wywiadowcy Armii Krajowej.

Jury Festiwalu pod przewodnictwem Pawła Woldana – reżysera filmowego i telewizyjnego, oceniło ponad 90 nadesłanych prac z całego świata (m. in. z Australii, Belgii, Białorusi, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Izraelu, Kazachstanie, Łotwie, Niemczech, Nowej Zelandii, Rosji, Szwecji, Turcji, Ukrainie, USA, Wielkiej Brytanii i Polski.) z zakresu: filmu, telewizji, radia i Internetu. Tematem przewodnim tych zmagań konkursowych w latach 2016 – 2022 roku jest setna rocznica odzyskania przez Polskę̨ Niepodległości. W tym miejscu warto zaznaczyć, że celem Festiwalu jest promocja polskiej historii, kultury, tradycji wśród odbiorców krajowych, a także wśród środowisk polonijnych w świecie oraz wzmacnianie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poprzez prezentacje wzorów patriotyzmu i właściwych autorytetów.

  Film „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK” to blisko godzinny fabularyzowany dokument, poświęcony II Zamojskiemu Inspektoratowi Armii Krajowej – organizacji uważanej za największą i najsilniejszą liczebnie inicjatywę konspiracyjną na Lubelszczyźnie po 1947 r. To fenomen organizacyjny i społeczny, o którym wiedzę Związek chce jak najszerzej rozpowszechniać. Tytułowy film, w reżyserii Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków (zdjęcia do filmu wykonał Paweł Iwaniuk natomiast muzykę skomponował Rafał Rozmus), przypomina strukturę oraz historię działalności ww. inspektoratu, a także staje się punktem wyjścia do przypomnienia roli  innych niepodległościowych struktur polskiego państwa podziemnego w trudnym dla Polski historycznym okresie, po zakończeniu II wojny światowej.

Z kolei film „Historia Dominika Szajnera” przedstawia jeden z ciekawszych epizodów działania wywiadu Armii Krajowej na terenie Zamojszczyzny  w czasie II wojny światowej. Poprzez przedstawienie fragmentu życiorysu polskiego przedwojennego podoficera pułku lotniczego,  a następnie członka wywiadu AK  Dominika Szajnera, film przypomina spektakularną akcję zdobycia i skopiowania przez Polaków mapy z zaznaczonymi przez Niemców miejscowościami, przeznaczonymi do wysiedlania.

Trailer Historii Dominika Szajnera

„Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej – cały film

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.