85. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dzisiaj 12 maja w 85. rocznicę śmierci marszałka Józefo Piłsudskiego. przedstawiciele władz miasta Zamościa, samorządu w regionie, wojska, stowarzyszeń i zakładów pracy o godz.15,00 po odegraniu hejnału zamojskiego oddali hołd i złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefo Piłsudskiego mieszczącym się przed klubem batalionowym w Zamościu

Józef Piłsudski (1867-1935)

Urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie w pow. święciańskim.

W 1877 r. został uczniem I Gimnazjum Rządowego w Wilnie, uzyskując w nim w 1885 r. maturę. Od 1882 r. był członkiem tajnego kółka uczniowskiego „Spójnia”.

W 1885 r. podjął studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie. W tym czasie należał do studenckiego kółka samokształceniowego będącego pod wpływem „Narodnej Woli”.

W marcu 1886 r. za udział w studenckich demonstracjach został ukarany kilkudniowym aresztem. Latem tego roku po zakończeniu sesji egzaminacyjnej powrócił do Wilna z zamiarem przeniesienia się na Uniwersytet w Dorpacie.

Przebywając w Wilnie związał się z konspiracyjną grupą, która współdziałała z frakcją terrorystyczną „Narodnej Woli”. Nie mając świadomości, iż planuje ona zamach na cara Aleksandra III, został zamieszany w jego przygotowanie…… Zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie) w niespełna trzy tygodnie po uchwaleniu nowej konstytucji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.