Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu obchodzi XXX-lecie swej działalności.

 

15 listopada 2020 roku obchodzimy Jubileusz XXX-lecia Stowarzyszenia. Przez 30 lat pracy podjęliśmy wiele inicjatyw społecznych zarówno tych lokalnych jak i ogólnopolskich, które były i są ważne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Przez ten czas Stowarzyszenie stało się pionierem rozwiązań systemowych oraz wiodącym w Polsce ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Niewątpliwy sukces Stowarzyszenia nie byłby możliwy gdyby nie zaangażowanie wielu osób: wychowanków, rodziców i pracowników, mieszkańców Zamojszczyzny, przedstawicieli samorządu i administracji rządowej, naukowców, darczyńców i sponsorów z całego świata oraz mediów.

Lek.med. Maria Król

Od spotkania dr Zofii Kułakowskiej z Marią Król w 1991 roku rozpoczęła się 25-letnia współpraca. Dr Kułakowska była wówczas dyrektorem medycznym uznanego ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Brukseli. Ta wybitna lekarka, naukowiec, przekazywała swoją wiedzę i doświadczenie pracownikom Stowarzyszenia oraz umożliwiała im kontakty ze światem nauki. Wspólnie z mężem, Janem – Pełnomocnikiem Rządu RP ds. negocjacji Polski z Unią Europejską – wspierali Stowarzyszenie. Z całą pewnością można powiedzieć, że gdyby nie wspomniane spotkanie w roku 1991, w Zamościu nie byłoby tej metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, a nawet nazwy „Krok za krokiem”, której była pomysłodawcą.

Działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu

W 1991 roku Wojewódzki Szpital Zespolony w Zamościu przekazał budynek po byłym żłobku na cel utworzenia Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych. W czerwcu 1992 roku powołał na jego kierownika lek.med. Marię Król. Po niezbędnym remoncie i adaptacji, w sierpniu, Ośrodek został otwarty dla pierwszych 25 dzieci z porażeniem mózgowym. W strukturach Szpitala funkcjonował do końca 1999 roku, współfinansowany przez Stowarzyszenie. W 2000 roku został wydzielony ze struktur Szpitala i od tej pory prowadzony jest przez Stowarzyszenie, stając się Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, korzystającym z kontraktu z Lubelską Kasą Chorych, a obecnie NFZ. Budynek, po trzech rozbudowach aktualnie zajmuje powierzchnię 2200m2 i oprócz NZOZ mieści Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu. W Ośrodku jest Oddział Pobytu Dziennego, Zakład Fizjoterapii i Poradnia Rehabilitacyjna. Codziennie korzysta z niego około 170 osób.

Formacja personelu w Belgii, Anglii i na Węgrzech

Współpraca z dr Zofią Kułakowską zaowocowała rozpoczęciem szkoleń personelu zamojskiego Ośrodka w Brukseli, w Centrum Reedukacji „La Famille”, prowadzącym dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu metodą Nauczania Kierowanego. W Brukseli pracownicy odbywali miesięczne staże, w Zamościu korzystali z wykładów dr Zofii Kułakowskiej i warsztatów prowadzonych przez Yves Bawin – dyrektora brukselskiego Centrum. Wkrótce potem rozpoczęto współpracę z wolontariuszką – emerytowaną fizjoterapeutką z Anglii-Olive Surtees, a następnie kontakty z Percy Hedley Foundation z Newcastle. W placówkach Fundacji pracownicy Ośrodka i innych placówek Stowarzyszenia odbywali staże, poznając oprócz zasad Nauczania Kierowanego także nowoczesne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. Pracownicy Fundacji prowadzili w Zamościu szkolenia i warsztaty, uczestnicząc także w ważnych dla Stowarzyszenia wydarzeniach. Należy podkreślić, że pomoc szkoleniowa z Belgii i Anglii była świadczona nieodpłatnie . W tym samym czasie pracownicy Ośrodka korzystali również z odpłatnych szkoleń, prowadzonych przez węgierskich konduktorów.

Działalność Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju

W 1993 roku dzięki staraniom Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, Koła Terenowego w Biłgoraju został utworzony Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju. Rok wcześniej powstało biłgorajskie Koło Terenowe Stowarzyszenia „Krok za krokiem”.
W 1993 roku Stowarzyszenie uzyskało od Urzędu Miasta Biłgoraj budynek, który dzięki dotacji z PFRON mogliśmy zaadoptować i wyposażyć dla potrzeb placówki. Z chwilą utworzenia, Ośrodek stał się jedyną w tym regionie placówką, z której mogły korzystać dzieci niepełnosprawne, zwłaszcza pochodzące ze środowisk wiejskich, dla których była to jedyna szansa na uczestniczenie w edukacji i rehabilitacji wspólnie z rówieśnikami.
Działalność Koła Terenowego i Ośrodka przyczyniła się w istotny sposób do zrozumienia i akceptacji problemów niepełnosprawności przez społeczność lokalną. W ramach Ośrodka funkcjonują: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Lekarska Poradnia Rehabilitacyjna i Fizjoterapia Ambulatoryjna. Ośrodek jest finansowany ze środków PFRON i w oparciu o kontrakt z NFZ.
W budynku przy ulicy Sienkiewicza 15 mieści się również Warsztat Terapii Zajęciowej i Niepubliczne Przedszkole Specjalne. Do wszystkich placówek biłgorajskie Koło Terenowe Stowarzyszenia „Krok za krokiem” zapewnia uczestnikom dowóz własnymi środkami transportu.

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju
Warsztat Terapii Zajęciowej w Biłgoraju został utworzony 1 września 1999 r. przez Stowarzyszenie „Krok za krokiem”, Koło Terenowe w Biłgoraju. Mieści się przy ulicy Sienkiewicza 15.
Głównym celem terapii w Warsztacie jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w osiągnięciu wewnętrznej równowagi, podniesieniu poczucia własnej wartości, zwiększeniu samodzielności..
W WTZ prowadzona jest terapia poprzez pracę, rehabilitację leczniczą, zawodową i społeczną, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną oraz opiekę medyczną.
Warsztat jest również organizatorem wielu imprez, takich jak: wycieczki, rajdy, ogniska, kuligi, zawody sportowe, spotkania okolicznościowe, przedstawienia teatralne. WTZ czynnie uczestniczy w promowaniu wizerunku osoby z niepełnosprawnością jako pełnoprawnego członka społeczeństwa.
W zajęciach Warsztatu obecnie uczestniczy 45 osób z niepełnosprawnością, z terenu powiatu biłgorajskiego.
Zajęcia odbywają się w pracowniach: poligraficznej, stolarskiej, rękodzieła artystycznego, ceramiki i pralni, środowiskowo – przyrodniczej, animacji kulturalnej, wikliniarskiej, gospodarstwa domowego, plastycznej i rehabilitacji ruchowej.
Za zasługi w działalności na rzecz integracji, aktywizacji i rehabilitacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu biłgorajskiego Warsztat otrzymał w 2009 roku Medal Wojewody Lubelskiego. ( materiał „Krok za krokiem” w Zamościu)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *