Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu obchodzi XXX-lecie swej działalności.

 

15 listopada 2020 roku obchodzimy Jubileusz XXX-lecia Stowarzyszenia. Przez 30 lat pracy podjęliśmy wiele inicjatyw społecznych zarówno tych lokalnych jak i ogólnopolskich, które były i są ważne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Przez ten czas Stowarzyszenie stało się pionierem rozwiązań systemowych oraz wiodącym w Polsce ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Niewątpliwy sukces Stowarzyszenia nie byłby możliwy gdyby nie zaangażowanie wielu osób: wychowanków, rodziców i pracowników, mieszkańców Zamojszczyzny, przedstawicieli samorządu i administracji rządowej, naukowców, darczyńców i sponsorów z całego świata oraz mediów.

Lek.med. Maria Król

Od spotkania dr Zofii Kułakowskiej z Marią Król w 1991 roku rozpoczęła się 25-letnia współpraca. Dr Kułakowska była wówczas dyrektorem medycznym uznanego ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Brukseli. Ta wybitna lekarka, naukowiec, przekazywała swoją wiedzę i doświadczenie pracownikom Stowarzyszenia oraz umożliwiała im kontakty ze światem nauki. Wspólnie z mężem, Janem – Pełnomocnikiem Rządu RP ds. negocjacji Polski z Unią Europejską – wspierali Stowarzyszenie. Z całą pewnością można powiedzieć, że gdyby nie wspomniane spotkanie w roku 1991, w Zamościu nie byłoby tej metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, a nawet nazwy „Krok za krokiem”, której była pomysłodawcą.

Działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu

W 1991 roku Wojewódzki Szpital Zespolony w Zamościu przekazał budynek po byłym żłobku na cel utworzenia Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych. W czerwcu 1992 roku powołał na jego kierownika lek.med. Marię Król. Po niezbędnym remoncie i adaptacji, w sierpniu, Ośrodek został otwarty dla pierwszych 25 dzieci z porażeniem mózgowym. W strukturach Szpitala funkcjonował do końca 1999 roku, współfinansowany przez Stowarzyszenie. W 2000 roku został wydzielony ze struktur Szpitala i od tej pory prowadzony jest przez Stowarzyszenie, stając się Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, korzystającym z kontraktu z Lubelską Kasą Chorych, a obecnie NFZ. Budynek, po trzech rozbudowach aktualnie zajmuje powierzchnię 2200m2 i oprócz NZOZ mieści Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu. W Ośrodku jest Oddział Pobytu Dziennego, Zakład Fizjoterapii i Poradnia Rehabilitacyjna. Codziennie korzysta z niego około 170 osób.

Formacja personelu w Belgii, Anglii i na Węgrzech

Współpraca z dr Zofią Kułakowską zaowocowała rozpoczęciem szkoleń personelu zamojskiego Ośrodka w Brukseli, w Centrum Reedukacji „La Famille”, prowadzącym dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu metodą Nauczania Kierowanego. W Brukseli pracownicy odbywali miesięczne staże, w Zamościu korzystali z wykładów dr Zofii Kułakowskiej i warsztatów prowadzonych przez Yves Bawin – dyrektora brukselskiego Centrum. Wkrótce potem rozpoczęto współpracę z wolontariuszką – emerytowaną fizjoterapeutką z Anglii-Olive Surtees, a następnie kontakty z Percy Hedley Foundation z Newcastle. W placówkach Fundacji pracownicy Ośrodka i innych placówek Stowarzyszenia odbywali staże, poznając oprócz zasad Nauczania Kierowanego także nowoczesne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. Pracownicy Fundacji prowadzili w Zamościu szkolenia i warsztaty, uczestnicząc także w ważnych dla Stowarzyszenia wydarzeniach. Należy podkreślić, że pomoc szkoleniowa z Belgii i Anglii była świadczona nieodpłatnie . W tym samym czasie pracownicy Ośrodka korzystali również z odpłatnych szkoleń, prowadzonych przez węgierskich konduktorów.

Działalność Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju

W 1993 roku dzięki staraniom Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, Koła Terenowego w Biłgoraju został utworzony Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju. Rok wcześniej powstało biłgorajskie Koło Terenowe Stowarzyszenia „Krok za krokiem”.
W 1993 roku Stowarzyszenie uzyskało od Urzędu Miasta Biłgoraj budynek, który dzięki dotacji z PFRON mogliśmy zaadoptować i wyposażyć dla potrzeb placówki. Z chwilą utworzenia, Ośrodek stał się jedyną w tym regionie placówką, z której mogły korzystać dzieci niepełnosprawne, zwłaszcza pochodzące ze środowisk wiejskich, dla których była to jedyna szansa na uczestniczenie w edukacji i rehabilitacji wspólnie z rówieśnikami.
Działalność Koła Terenowego i Ośrodka przyczyniła się w istotny sposób do zrozumienia i akceptacji problemów niepełnosprawności przez społeczność lokalną. W ramach Ośrodka funkcjonują: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Lekarska Poradnia Rehabilitacyjna i Fizjoterapia Ambulatoryjna. Ośrodek jest finansowany ze środków PFRON i w oparciu o kontrakt z NFZ.
W budynku przy ulicy Sienkiewicza 15 mieści się również Warsztat Terapii Zajęciowej i Niepubliczne Przedszkole Specjalne. Do wszystkich placówek biłgorajskie Koło Terenowe Stowarzyszenia „Krok za krokiem” zapewnia uczestnikom dowóz własnymi środkami transportu.

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju
Warsztat Terapii Zajęciowej w Biłgoraju został utworzony 1 września 1999 r. przez Stowarzyszenie „Krok za krokiem”, Koło Terenowe w Biłgoraju. Mieści się przy ulicy Sienkiewicza 15.
Głównym celem terapii w Warsztacie jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w osiągnięciu wewnętrznej równowagi, podniesieniu poczucia własnej wartości, zwiększeniu samodzielności..
W WTZ prowadzona jest terapia poprzez pracę, rehabilitację leczniczą, zawodową i społeczną, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną oraz opiekę medyczną.
Warsztat jest również organizatorem wielu imprez, takich jak: wycieczki, rajdy, ogniska, kuligi, zawody sportowe, spotkania okolicznościowe, przedstawienia teatralne. WTZ czynnie uczestniczy w promowaniu wizerunku osoby z niepełnosprawnością jako pełnoprawnego członka społeczeństwa.
W zajęciach Warsztatu obecnie uczestniczy 45 osób z niepełnosprawnością, z terenu powiatu biłgorajskiego.
Zajęcia odbywają się w pracowniach: poligraficznej, stolarskiej, rękodzieła artystycznego, ceramiki i pralni, środowiskowo – przyrodniczej, animacji kulturalnej, wikliniarskiej, gospodarstwa domowego, plastycznej i rehabilitacji ruchowej.
Za zasługi w działalności na rzecz integracji, aktywizacji i rehabilitacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu biłgorajskiego Warsztat otrzymał w 2009 roku Medal Wojewody Lubelskiego. ( materiał „Krok za krokiem” w Zamościu)

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *