Stare piece węglowe mogą być zastąpione nowymi – Weź dotację

Od 1 do 17 marca Urząd Miasta Zamość przyjmuje wnioski o dofinansowanie do wymiany starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych. Stare piece węglowe będą mogły być zastąpione nowymi, ekologicznymi urządzeniami.

W budżecie miasta na rok 2021 zarezerwowano na ten cel 300 tysięcy złotych, a w ciągu pięciu lat (2016-2020) Miasto Zamość przeznaczyło na dotacje blisko 1,5 mln zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, o dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy. Dofinansowanie dla osób fizycznych wyniesie 60% kosztów inwestycji (obejmującej demontaż starego urządzenia, zakup i montaż nowego), ale nie więcej niż 6 tys. złotych. Program jest adresowany również m.in. do wspólnot mieszkaniowych.

Regulamin udzielania dotacji i formularze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość (w zakładce: Informacje o środowisku- Wnioski).

Wnioski są dostępne także w Biurze Obsługi Interesanta (parter Ratusza, ul. Rynek Wielki 13) oraz budynku Urzędu Miasta przy ul. Partyzantów 10.

!!!Regulamin udzielania dotacji nie przewiduje dofinansowania w sytuacji, gdy urządzenie zostanie wymienione już wcześniej.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Zamość są do dyspozycji i udzielają informacji pod nr tel. 84 6772 438.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *