REALIZACJA SZKOLEŃ DLA STRAŻAKÓW OSP

Mając na względzie konieczność zapewnienia optymalnych kwalifikacji zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych, wyjeżdżających do działań ratowniczych w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu w listopadzie br., w listopadzie br., zorganizowano i przeprowadzono kolejne szkolenia dla strażaków OSP.

Pierwsze ze szkoleń przeprowadzono w dniach 14-17 listopada 2017 r., z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników OSP, które ukończyło 16 ratowników. Celem szkolenia było nabycie umiejętności do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. Szkolenie adresowane było przede wszystkim do druhów jednostek OSP, które posiadają sprzęt ratownictwa technicznego, (w tym hydrauliczne narzędzia ratownicze) lub są przewidziani w przyszłości do pełnienia funkcji dowódczych (dowódca sekcji, naczelnik). Tematyka szkolenia obejmowała m.in. obsługę w/w sprzętu oraz metody uwalniania osób poszkodowanych z pojazdów.

Kolejne szkolenie przeprowadzono w dniach 21-24 listopada 2017 r., które było skierowane do dowódców OSP. Celem tego szkolenia było przygotowanie członków OSP do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności w OSP. Dziesięciu strażaków którzy ukończyli szkolenie, uzyskali uprawnienia w zakresie kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi na poziomie interwencyjnym.

Szkolenia prowadzone były przez funkcjonariuszy tutejszej komendy. Słowa szczególnego podziękowania należą się panu Danielowi Kot, właścicielowi Z.H.U. „ZAMZŁOM” w Zamościu za udostępnienie po raz kolejny złomowanych samochodów osobowych do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń przy wykonywaniu dostępu do osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Andrzej Szozda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.