Wróć do pracy – rehabilitacja umożliwiająca podjęcie lub powrót do pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji mogą wziąć udział w kolejnym naborze, który realizowany jest w trybie ciągłym.

Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość
wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich
zainteresowań i stanu zdrowia. Z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji
Kompleksowej mogą skorzystać także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością,
zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z lekarzami,
psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów
osoby te mogą o wiele szybciej zdobyć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Jego beneficjentami są zarówno osoby długotrwale poszukujące
pracy, jak i te, które dopiero zakończyły leczenie. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest
konieczne, jak również nie istnieje górna granica wieku. Potencjalni uczestnicy projektu muszą
posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan
zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum
0,5 etatu.
Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w trzech modułach:
 zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez
doradztwo zawodowe i szkolenia;
 psychospołecznym – przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in.
poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;
 medycznym – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym
możliwym do osiągnięcia stopniu.

Zakres oraz formy prowadzonych działań są ustalane indywidualnie oraz dostosowane do potrzeb,
możliwości i predyspozycji poszczególnych beneficjentów. Średni czas pobytu osoby zakwalifikowanej
do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej to 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia do roku.
Zgłoszenia od potencjalnych beneficjentów z województw: lubelskiego oraz sąsiadujących, tj.
małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie przyjmowane są w Oddziale Lubelskim Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji zapraszamy do kontaktu z Panią Beatą
Krzywicką – Nowosad z Oddziału Lubelskiego PFRON:
 tel.: 81/ 466 76 00;
 e-mail: bkrzywicka@pfron.org.pl .

Funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej odbywa się aktualnie z zachowaniem
wszelkich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. Każdy uczestnik projektu
przed rozpoczęciem rehabilitacji poddawany jest testom na obecność koronawirusa. info.Agnieszka Kluś

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *