Ściana wschodnia pod kryptonimem „Osłona-21”

22 października br. lubelscy terytorialsi rozpoczęli ćwiczenie pk. „Osłona-21”. Ma ono charakter defensywny i jest odpowiedzią na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w otoczeniu RP oraz wyzwania stojące przed WOT w tym zakresie.

Wybrane brygady Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęły w piątek, 22 października br.
cykl ćwiczeń z wojskami pk. Osłona-21. Ćwiczenia te będą odbywały się do końca roku
w cyklach 72 – godzinnych, całodobowo w pasie przygranicznym z Białorusią oraz w stałych
rejonach odpowiedzialności brygad OT na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego oraz
mazowieckiego. Ćwiczenia zakończą się w połowie grudnia br.

Jako pierwsza ćwiczenia rozpoczęła 2 Lubelska Brygada OT, a dokładnie żołnierze
24 chełmskiego batalionu lekkiej piechoty i 25 zamojskiego batalionu lekkiej piechoty, którzy
w trybie alarmowym stawili się w piątek w swoich jednostkach. Głównym terenem działań
będą powiaty: włodawski i hrubieszowski.

Ćwiczenia Osłona-21 są ćwiczeniami szczebla batalionowego. W pierwszym etapie
sprawdzony zostanie cykl powiadamiania oraz alarmowego stawiennictwa żołnierzy, następnie
żołnierze będą doskonalić elementy działań taktycznych. Do głównych zadań realizowanych
podczas ćwiczeń Osłona-21 będzie należało: przygotowanie miejscowości do obrony,
patrolowanie, ochrona infrastruktury krytycznej, rozpoznanie obrazowe z wykorzystaniem
bezzałogowców, poszukiwania i izolacja grup dywersyjno – rozpoznawczych, ochrona
miejscowości, rozwijanie zdolności do działań nieregularnych.

Punktem ciężkości w ćwiczeniach Osłona-21 jest współdziałanie z samorządami,
innymi służbami (Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna) i mieszkańcami społeczności
lokalnych i rozwijanie zaufania, odporności i zdolności do wsparcia obrony przez społeczności
lokalne.
Ćwiczenia Osłona-21 będą prowadzone w stałych rejonach odpowiedzialności, poza
terenami poligonów i wojskowych placów ćwiczeń. Podczas ćwiczeń będą wykorzystywane
środki pozoracji pola walki, ale tylko poza terenami zabudowanymi i w uzgodnieniu z lokalnymi
samorządami.
Głównym celem ćwiczeń Osłona-21 jest rozwijania odporności i potencjału obronnego
społeczności lokalnych oraz sprawdzenie przyjętych rozwiązań organizacyjnych
i szkoleniowych w zakresie gotowości brygad OT do realizacji zadań zgodnie
z przeznaczeniem. Ćwiczenia mają też wzmocnić odporność społeczności lokalnych w rejonie
przygranicznym na kryzys o charakterze hybrydowym.

Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia i sytuację na
wschodniej granicy państwa.

kpt. Damian STANULA
OFICER PRASOWY

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *