Rusza II etap przebudowy zamojskiego zalewu

Umowa między Miastem Zamość a wykonawcą prac- firmą APIS POLSKA Sp. z o.o. z Jarosławia, została podpisana 23 czerwca.  

Szczegółowy zakres zadania obejmuje m.in. budowę ścieżki pieszo-rowerowej z uwzględnieniem przejść dla płazów. Trasa ścieżki pieszo-rowerowej przedstawia się następująco: początek od skrzyżowania ul. Droga Męczenników Rotundy i ulicy Altanowej, w pasie drogowym ulicy Altanowej w kierunku kanału odpływowego z Zalewu, wzdłuż kanału odpływowego Zalewu, przy dojściu do istniejącego obwałowania zalewu zaprojektowano pomost obserwacyjny/kładkę P1, wzdłuż ulicy Źródlanej w okolicach południowego skraju zalewu, poza północna linią pasa drogowego, wzdłuż południowego skraju lasu, w kierunku ulicy Lipskiej, na groblach zalewu, biegnąca w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, okalająca plażę, punkt końcowy ścieżki w sąsiedztwie ulicy Lipskiej.

W planach jest również m.in. budowa parkingu, nasadzenia zieleni ozdobnej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo- rowerowej i na parkingach, a także wykonanie elementów małej architektury takich jak np. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice: edukacyjno-przyrodnicze, informacyjne, infokioski.

Powstanie pomost obserwacyjny (na trasie ścieżki pieszo-rowerowej) służący do obserwacji przyrody i podziwiania krajobrazu. Na terenach wokół zalewu będzie utworzona remiza dla zwierząt, która będzie pełnić rolę arboretum. Remiza będzie stanowić swego rodzaju punkt obserwacyjny, a życie zwierząt dziko żyjących będzie można podglądać przez kamerę szybkoobrotową.

Przy zalewie staną kontenery socjalne z szatnią, umywalnią i wc, obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dachu obiektów będą zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Na zrealizowanie zadania wykonawca ma czas 30.06.2021 r. Wartość umowy wynosi 5.710.027,81 zł brutto.

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza. Całkowita wartość projektu: 8 185 565,32 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020: 5 639 691, 41 zł.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *