Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu cd.

Miasto Zamość ogłosiło przetarg na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. prace rewitalizacyjne historycznego obiektu dawnej Akademii wraz z dziedzińcem oraz elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu, a także dostosowanie budynku do funkcji kultury i nauki.

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=73727

Szczegółowy zakres zadania obejmuje wykonanie następujących prac:

1) roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej:

a)remont konserwatorski obiektu: elewacje zewnętrzne i wewnętrzne (roboty budowlane z pracami konserwatorskimi), usunięcie nasypów od zewnątrz obiektu wzdłuż elewacji północnej i wschodniej, odtworzenie portali wejściowych, gzymsów nadokiennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przywrócenie dachu mansardowego wraz z lukarnami,

b) kompleksowy remont konserwatorski wnętrza obiektu,

c) fundamenty: podbicia ław, ścian fundamentowych, wykonanie ław fundamentowych, schody piwniczne,

d) ściany nośne, murowe –remont konserwatorski,

e) sklepienia nad piwnicami, ceglane –roboty naprawcze,

f) strop nad parterem: sklepienia ceglane krzyżowe i kolebkowe –roboty naprawcze, stropy drewniane belkowe –częściowa wymiana belek, roboty naprawcze,

g) strop nad I piętrem: stropy drewniane z okrąglaków, stropy ceramiczne na belkach stalowych (strop Kleina), wykonać nowystropnad I piętrem, wykonać nadproża,

h) dach: wykonanie dachu mansardowego i pokrycie dachówką ceramiczną,

i) klatki schodowe: remont, przebudowa schodów, likwidacja schodów od strony dziedzińca,

j) wykonanie szybu windy –konstrukcja żelbetowa monolityczna,

k) wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjne.

2) roboty budowlane w branżach instalacyjnych;

3) zagospodarowanie terenu wokół obiektu Akademii wraz z uzbrojeniem;

4) zagospodarowanie dziedzińca obiektu Akademii;

5) prace konserwatorskie:

a) Elewacje zewnętrzne: -odtworzenie kompozycji elewacji południowej i północnej,-odtworzenie pierwotnej dekoracji malarskiej z XVIIIw., -odtworzenie detalu architektonicznego,

b) Elewacje dziedzińca: -usunięcie zamurowań i odtworzenie arkad wraz z detalem architektonicznym (rekonstrukcja)

c) Wnętrza:-konserwacja portali kamiennych, -konserwacja i restauracja polichromii ściennych (XVIII, XIX, XX wiek)

Termin składania ofert mija 25 lutego 2021r.

Projekt „Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu” realizuje Miasto Zamość.  Czas realizacji 2017- 2022. Wartość całkowita 42 281 263,17 dofinansowanie: 23 925 305, 26 PLN.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Po zakończeniu prac, w obiekcie swoją siedzibę będzie miało I Liceum Ogólnokształcące. Z ogólnej przestrzeni użytkowej budynku Akademii Zamojskiej na cele kulturalne przeznaczone zostaną trzy pomieszczenia na parterze adaptowane na ekspozycję muzealną pn. Dzieje Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej. Dziedziniec i poddasze zostaną w całości zaadaptowane na cele kulturalne Zamojskiej Akademii Kultury.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do realizacji nowych, atrakcyjnych ofert w zakresie działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej m. in. zakup wyposażenia aranżacyjnego oraz multimedialnego pomieszczeń Zamojskiej Akademii Kultury, na którą składać będą się: ekspozycja muzealna Dzieje Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej – przestrzeń zajmowana przez Muzeum Zamojskie w Zamościu, Zamojskie Centrum Ilustracji – przestrzeń zajmowana przez Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska, kino studyjne – Akademicka Filmoteka (Zamojska Akademia Filmowa) – przestrzeń zajmowana przez Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”, Multimedialna Biblioteka (MultiBiblio / Mediateka) – przestrzeń zajmowana przez Książnicę Zamojską w Zamościu, Akademicka Pracownia Humanistyczna, Akademicka Pracownia Wielokulturowa, Poligon warsztatowy – przestrzeń zajmowana przez Zamojski Dom Kultury, Muzyczna Scena Plenerowa oraz Teatr w Akademii – sprzęt i wyposażenie z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych na dziedzińcu Akademii Zamojskiej przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu oraz Zamojski Dom Kultury.

Autorem zdjęcia (załącznik) jest Mirosław Chmiel.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *