Przygotowania do zimy przez Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu

Jeśli wierzyć synoptykom, w weekend możemy spodziewać się opadów śniegu. 

Zimowym utrzymaniem dróg, czyli odśnieżaniem ulic i zwalczaniem śliskości zimowej na terenie miasta, zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. , które (w zależności od potrzeb) rozdysponowuje odpowiedni sprzęt. Do zwalczania śliskości na drogach będą stosowane materiały chemiczne, mieszanki i materiały uszorstniające.

Jeśli prognozy nie zmienią się, Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu uruchomi całodobowe dyżury. W razie potrzeby mieszkańcy mogą skorzystać z telefonu dyżurnego ZDG 789 284 471.

Przypominamy, że to właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Sieć dróg miejskich liczy w sumie 134, 428 km. Plan zimowego utrzymania parkingów, placów przewiduje zimowe utrzymanie na pow. 37 974 m2 . Zimowym utrzymaniem objęto chodniki o długości łącznej 92,340 km.

Sezon zimowy trwa od 15 października 2020 r do 15 kwietnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.