Projekt powołania w Zamościu Akademii Zamojskiej

Komitetu Społeczny informuje, że w obliczu realnej szansy na realizację, podnoszonego od wielu lat, pomysłu reaktywacji Akademii Zamojskiej w Zamościu członkowie Komitetu Społecznego w ostatnim czasie podjęli w tym kierunku kolejne działania. Jednym z nich jest skierowanie pisma do Prezydenta Miasta Zamościa z prośbą o określenie sposobów realnego wsparcia tego projektu przez władze samorządowe miasta oraz z zaproszeniem do konstruktywnej współpracy na rzecz realizacji projektu – kopia pisma w załączeniu.

  Określenie zakresu poparcia dla przygotowanej przez Komitet koncepcji reaktywacji Akademii Zamojskiej przez samorząd Miasta Zamościa jest ważne, wobec koniecznego przedstawienia sposobów regionalnego poparcia dla projektu w trakcie kontynuowanych rozmów ze wspierającym projekt Ministrem Edukacji i Szkolnictwa Wyższego – Przemysławem Czarnkiem.

Przypomnijmy, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak jako członek wspomnianego Komitetu skierował do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego interpelację poselską w tej sprawie. Wskazuje w niej między innymi, że przywrócenie działalności, tej ważnej niegdyś dla całej kultury narodowej i samej państwowości polskiej, Akademii Zamojskiej w randze uczelni akademickiej, miałoby pozytywny wpływ nie tylko na rozwój kulturalny i edukacyjny ale także na tak oczekiwany rozwój gospodarczy miasta i regionu.

Ważnym elementem kontynuacji starań o powołanie Akademii Zamojskiej było  przeprowadzone dnia 18.12.2020 r. wideo spotkanie członków Komitetu z Ministrem Przemysławem Czarnkiem, podczas którego przedyskutowano kolejne elementy wdrażania projektu.

 Komitet Społeczny, w którego skład wchodzą: Maria Gmyz, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Sławomir Zawiślak, poseł na Sejm RP, prof. Paweł Skrzydlewski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Chełm (doradca Ministra Edukacji i Nauki), prof. Wojciech Kolanowski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. Mieczysław Ryba KUL, dr Marcin Markowski, posiada opracowany projekt koncepcji uzyskania rangi uczelni akademickiej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz rozwijania na tym fundamencie dyscyplin naukowych i związanych z nimi kierunków studiów. Projekt reaktywacji zakłada, aby do Zamościa powróciła uczelnia wyższa, zarządzana przez państwo polskie, która miałaby być kontynuatorką tradycji akademii, założonej w 1594 roku przez Jana Zamoyskiego. Reaktywowana Akademia byłaby uczelnią nowego typu w nawiązaniu do tradycyjnych wartości uczelni wyższych, łączącą najlepszą naukę, nowoczesną edukację i patriotyczne wychowanie.

Projekt powołania w Zamościu ww. uczelni został także zgłoszony przez ww. Radną Sejmiku Województwa Lubelskiego do Strategii Województwa Lubelskiego.

Członkowie Komitetu proszą o jak najliczniejsze poparcie społeczne projektu i zapraszają do współpracy wszystkie instytucje i osoby mogące skutecznie wesprzeć realizację projektu reaktywacji Akademii Zamojskiej.

( materiał nadesłany)

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *