Projekt powołania w Zamościu Akademii Zamojskiej

Komitetu Społeczny informuje, że w obliczu realnej szansy na realizację, podnoszonego od wielu lat, pomysłu reaktywacji Akademii Zamojskiej w Zamościu członkowie Komitetu Społecznego w ostatnim czasie podjęli w tym kierunku kolejne działania. Jednym z nich jest skierowanie pisma do Prezydenta Miasta Zamościa z prośbą o określenie sposobów realnego wsparcia tego projektu przez władze samorządowe miasta oraz z zaproszeniem do konstruktywnej współpracy na rzecz realizacji projektu – kopia pisma w załączeniu.

  Określenie zakresu poparcia dla przygotowanej przez Komitet koncepcji reaktywacji Akademii Zamojskiej przez samorząd Miasta Zamościa jest ważne, wobec koniecznego przedstawienia sposobów regionalnego poparcia dla projektu w trakcie kontynuowanych rozmów ze wspierającym projekt Ministrem Edukacji i Szkolnictwa Wyższego – Przemysławem Czarnkiem.

Przypomnijmy, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak jako członek wspomnianego Komitetu skierował do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego interpelację poselską w tej sprawie. Wskazuje w niej między innymi, że przywrócenie działalności, tej ważnej niegdyś dla całej kultury narodowej i samej państwowości polskiej, Akademii Zamojskiej w randze uczelni akademickiej, miałoby pozytywny wpływ nie tylko na rozwój kulturalny i edukacyjny ale także na tak oczekiwany rozwój gospodarczy miasta i regionu.

Ważnym elementem kontynuacji starań o powołanie Akademii Zamojskiej było  przeprowadzone dnia 18.12.2020 r. wideo spotkanie członków Komitetu z Ministrem Przemysławem Czarnkiem, podczas którego przedyskutowano kolejne elementy wdrażania projektu.

 Komitet Społeczny, w którego skład wchodzą: Maria Gmyz, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Sławomir Zawiślak, poseł na Sejm RP, prof. Paweł Skrzydlewski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Chełm (doradca Ministra Edukacji i Nauki), prof. Wojciech Kolanowski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. Mieczysław Ryba KUL, dr Marcin Markowski, posiada opracowany projekt koncepcji uzyskania rangi uczelni akademickiej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz rozwijania na tym fundamencie dyscyplin naukowych i związanych z nimi kierunków studiów. Projekt reaktywacji zakłada, aby do Zamościa powróciła uczelnia wyższa, zarządzana przez państwo polskie, która miałaby być kontynuatorką tradycji akademii, założonej w 1594 roku przez Jana Zamoyskiego. Reaktywowana Akademia byłaby uczelnią nowego typu w nawiązaniu do tradycyjnych wartości uczelni wyższych, łączącą najlepszą naukę, nowoczesną edukację i patriotyczne wychowanie.

Projekt powołania w Zamościu ww. uczelni został także zgłoszony przez ww. Radną Sejmiku Województwa Lubelskiego do Strategii Województwa Lubelskiego.

Członkowie Komitetu proszą o jak najliczniejsze poparcie społeczne projektu i zapraszają do współpracy wszystkie instytucje i osoby mogące skutecznie wesprzeć realizację projektu reaktywacji Akademii Zamojskiej.

( materiał nadesłany)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *