54 uczniów Ekonomika ze stypendiami Lubelskiej Kuźni Talentów 2020/2021

Już po raz piąty EKONOMIK NAJLEPSZY w Lubelskiej Kuźni Talentów. Program „Lubelska Kuźnia Talentów 2019-2021” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2020/2021 kontynuują naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe .

Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W ramach programu „Lubelska Kuźnia Talentów 2019-2021” dla Ekonomika zostało przyznanych aż 54 stypendia. Jest to ogromny sukces naszej młodzieży. W pierwszym roku stypendialnym było 19 podopiecznych, w drugim 34, w trzecim 56, w czwartym 45 a w tym roku jest 54 podopiecznych, którym przyznano stypendium. Stypendia przyznawane są na okres od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r., w kwocie 400 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.(Katarzyna Czarnowska )

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *