Program budowy 100 obwodnic w woj. lubelskim !

Program budowy 100 obwodnic w woj. lubelskim. Na jakim etapie są prace?

13.09.2021

Coraz bardziej zaawansowane są prace przygotowawcze do budowy obwodnic siedmiu miejscowości w woj. lubelskim. Są to obwodnice Janowa Lubelskiego, Dzwoli, Gorajca, Szczebrzeszyna i Zamościa (wszystkie w ciągu DK74) oraz Łęcznej (DK82) i Łukowa (DK63/DK76).

Obwodnice klasy GP po nowym śladzie

Podpisaliśmy już umowy z wykonawcami na przygotowanie dokumentacji projektowych dla obwodnic Łęcznej i Łukowa. Wyłoniliśmy też wykonawców dokumentacji obwodnic Szczebrzeszyna i Zamościa, z którymi jesienią planujemy podpisać umowy. Projektanci pracują już nad dokumentacją obwodnicy Janowa Lubelskiego oraz Dzwoli i Gorajca.

Obwodnice przebiegać będą po nowym śladzie. W ramach tych inwestycji powstaną jednojezdniowe drogi klasy GP (drogi główne ruchu przyspieszonego) po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Przebudowane również zostaną drogi poprzeczne i skrzyżowania. Zbudowane także zostaną m.in. obiekty inżynierskie, nowe drogi dojazdowe zapewniające obsługę komunikacyjną terenu przyległego, a także ekrany akustyczne, infrastruktura do ruchu pieszych i ochrony środowiska.

Obwodnica Janowa Lubelskiego (DK74)

Trwają prace projektowe. Opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Analizowane są cztery warianty obwodnicy o długości ok. 8-9 km, omijające miasto od północnej lub południowej strony. W przypadku wariantów północnych, początek obwodnicy planowany jest na węźle drogowym Janów Lubelski Północ, w okolicach miejscowości Kopce, a koniec obwodnicy, pomiędzy miejscowościami Zofianka Dolna i Zofianka Górna. Z kolei początek wariantów południowych znajduje się na węźle Janów Lubelski Południe (okolice miejscowości Jonaki), a koniec w rejonie miejscowości Zofianka Górna i Zofianka Dolna.

Obwodnica Dzwoli (DK74)

Prace projektowe są już na ukończeniu. Uzyskana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a jesienią br. planujemy złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Rozpoczęcie prac planowane jest w przyszłym roku.

Inwestycja obejmie m.in. budowę jednojezdniowej drogi klasy GP (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku) o długości ok. 2,8 km, która ominie Dzwolę od północy. Powstaną także dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren oraz zjazdy do nieruchomości.

Obwodnica Gorajca (DK74)

Obwodnica będzie miała ok. 6,7 km długości i ominie Gorajec po północno-zachodniej stronie. Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Uzyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Projektanci opracowują dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz geologiczną, która umożliwi ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy.

Obwodnica Szczebrzeszyna (DK74)

Wybraliśmy ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej (STEŚ-R). Najkorzystniejszą złożyło gdańskie biuro projektowo-konsultingowe Kontrakt, które zaoferowało opracowanie dokumentacji za cenę 4,1 mln zł. Po wykonaniu tej dokumentacji oraz przeprowadzeniu działań informacyjnych, kolejnym etapem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zatwierdzi przebieg drogi.

Obwodnica Zamościa (DK74)

Prace przygotowawcze są na podobnym etapie, jak w przypadku obwodnicy Szczebrzeszyna. Najkorzystniejszą ofertę na opracowanie STEŚ-R złożyła firma Safege S.A.S., która zaoferowała opracowanie dokumentacji za cenę 1,6 mln zł. Po wykonaniu tej dokumentacji oraz przeprowadzeniu działań informacyjnych, kolejnym etapem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zatwierdzi przebieg drogi.

Obwodnica Łęcznej (DK82), Łukowa (DK63/76)

W przypadku obwodnic Łęcznej i Łukowa prace projektowe rozpoczęły się w połowie roku. Projektanci opracowują STEŚ-R. Na podstawie tej dokumentacji zaproponowane zostaną warianty przebiegu obwodnic. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie działań informacyjnych, a następnie złożone zostaną wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które zatwierdzą ostateczny przebieg obwodnic obu miast.

Współpraca z samorządami

Dotychczasowe doświadczenia przy realizacji całego procesu inwestycyjnego pokazały, jak ważna jest współpraca i komunikacja z poszczególnymi samorządami i społecznościami lokalnymi na wszystkich etapach inwestycji drogowych. Większość inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic jest na etapie przygotowania. Opracowywane są studia korytarzowe, STEŚ lub STEŚ-R.

Ważne jest także, aby dotrzeć z informacjami o przyszłej obwodnicy do lokalnych społeczności, co pozwoli sprawnie przeprowadzić proces przygotowawczy. GDDKiA jest otwarta na współpracę i liczy na głosy i uwagi samorządów oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych budową obwodnic. Pozostajemy z władzami samorządów w stałym kontakcie.

Poniżej publikujemy pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do władz samorządowych.  /GDDKIA

Materiały

100 obwodnic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.