Prezes PGKu zawieszony

7 stycznia Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zamościu, na prośbę Prezydenta Miasta zdecydowała o zawieszeniu w obowiązkach prezesa Zarządu Spółki, Jarosława Maluhy.

W oświadczeniu prezydenta Zamościa, Andrzeja Wnuka czytamy:

“powodem tej decyzji jest fakt wszczęcia postępowania przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu w sprawie ewentualnych nieprawidłowości przy organizacji przetargów w PGK sp. z o.o. Postępowanie toczy się w sprawie i na dzień dzisiejszy trudno jest przesądzać o efekcie tych czynności, które zostały wszczęte na skutek doniesienia Rady Nadzorczej z września ub.r. Pomimo to, działając dla dobra spółki, RN na mój wniosek podjęła tę trudną decyzję i zawiesiła Prezesa w pełnieniu obowiązków, dając mu również szansę oczyścić się z ewentualnych pomówień. Ufam, że prokuratura wyjaśni wszelkie wątpliwości.
Na czas wyjaśnienia sprawy, RN powołała pana Andrzeja Lubczyka na stanowisko wiceprezesa spółki. Andrzej Lubczyk, w przeszłości wiceprezydent Zamościa, jest doświadczonym menedżerem, który przez ostatnie 4 lata był wiceprezesem Zakładu Gospodarki Lokalowej sp. z o.o.”

Kto pełnić będzie funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na razie nie wiadomo.

Andrzej Lubczyk

fot0: fabecook Andrzeja Lubczyka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *