Półkolonie letnie w 2017

Zamojskie placówki zapraszają dzieci i młodzież z Zamościa do udziału w bezpłatnych półkoloniach. To ciekawa propozycja dla tych, którzy chcieliby ciekawie spędzić lato w mieście. Podstawą do zakwalifikowania na półkolonie jest uzyskanie opinii placówki oświatowej lub Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, potwierdzające potrzebę wsparcia. Każdy z  organizatorów zapewnia posiłek, atrakcyjny program kulturalno – rekreacyjny oraz realizację programu profilaktycznego. W półkoloniach weźmie udział 165 osób. Turnusy, które zostały dofinansowane z budżetu miasta są elementem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W okresie wakacji (w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii) pracują placówki wsparcia dziennego: Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Salvete ul. Ormiańska 4 oraz świetlice Stowarzyszenia „Otwarte Serca” ( ul. Zamoyskiego 48a i Obronna 15).

Organizator; Stowarzyszenie „ Otwarte Serca”, ul. Zamoyskiego 48a, 22 – 400 Zamość, tel. 84 6279294

Półkolonie na bazie Osiedlowego Domu Kultury „Okrąglak” ul. Prym. St. Wyszyńskiego 28a, 90 osób, trzy turnusy 10 dniowe
od 26 czerwca do 7 lipca 2017 r.
od 10 lipca do 21 lipca 2017 r.
od 24 lipca do 4 sierpnia 2017 r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Zamościu, ul. Staszica 37, 22- 400 Zamość, 84 6385710

Półkolonie na bazie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego ul. Orzeszkowej 28 , 75 osób, dwa turnusy po 11 dni
od 3 lipca do 14 lipca 2017 r.
od 17 lipca do 28 lipca 2017 r.

Dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, wyjadą na kolonie w Jastrzębiej Górze. Organizuje je Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Z tej formy skorzysta 85 osób.

Jastrzębia Góra Ośrodek Wczasowy HUTNIK ul. Kuracyjna 3, 84 – 104 Jastrzębia Góra
23.07-05.08.2017 – 51 osób
05.08-18.08.2017- 34 osoby,  85 osób wiek 8-16

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.