Preumowa na rewitalizację Starego Miasta w Zamościu podpisana

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisano (11.10.19) preumowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja Obszarów Miejskich.

Całkowita wartość projektu to 21 651 415,28 PLN.

Projekt koncentruje się na wzmocnieniu funkcji społecznych i gospodarczych części zespołu staromiejskiego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Bastionu VI i dotyczy m.in. rewitalizacji Bastionu VI Twierdzy Zamość, remontu i prac konserwatorskich dziedzińca VI i VII Bloku kamienic Starego Miasta czy utworzenia terenu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz toru modelarskiego na terenach fortecznych przy Bastionie VI.

Realizacja projektu rozpocznie się w II kwartale 2020r.

Zakres rzeczowy projektu przewiduje m.in.:

Rewitalizację Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1 wraz z budową systemu monitoringu;

W Nadszańcu K1 zaplanowano adaptację poddasza oraz wykonanie prac związanych z bezpieczeństwem, poprawą funkcjonalności obiektu oraz udostępnieniem budynku dla osób niepełnosprawnych.

Program inwestycji przewiduje m.in.: remont konserwatorski poddasza, remont schodów oraz udostępnienie wszystkich kondygnacji dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy osobowej, wyposażenie Centrum Integracyjno– Edukacyjnego, Klubu Rozwoju Zawodowego, wymianę instalacji wewnętrznych, zagospodarowanie terenu plateau bastionu obejmujące remont boiska oraz małą architekturę, wymianę ogrodzenia boiska, oświetlenie terenu oraz budowę systemu monitoringu w okolicach Bastionu VI.

Remont z pracami konserwatorskimi dziedzińca VI i VII Bloku kamienic Starego Miasta w Zamościu; 

Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania dziedzińców z odwodnieniem, oświetleniem, małą architekturą i zielenią. Przewiduje się zmianę układu i rysunku posadzki, wykonanie klombów wyniesionych ponad posadzkę dziedzińca, zmianę układu zieleńców, wprowadzenie obiektów małej architektury oraz budowę systemu monitoringu.

Przebudowę ulicy Łukasińskiego i Placu Stefanidesa oraz budowę zewnętrznej infrastruktury technicznej – wodociągu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudowę gazociągu, budowę monitoringu oraz przebudowę kanalizacji kablowej.

Utworzenie terenu rekreacyjnego o charakterze ogólnodostępnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym: zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie placu zabaw z siłownią zewnętrzną. Planowane jest wprowadzenie urządzeń dla dzieci, niepełnosprawnych oraz urządzeń dla młodzieży i dorosłych.

Utworzenie na terenach fortecznych przy Bastionie VI toru modelarskiego do rozgrywania zawodów modeli latających akrobacyjnych klasy F2B na uwięzi oraz do bicia rekordów prędkości modeli latających. Tor będzie wykorzystywany do treningów i rozgrywania zawodów w konkurencjach łyżworolek i deskorolek, a także do rozgrywania zawodów modeli zdalnie sterowanych statków powietrznych, samochodów i pojazdów gąsienicowych.

Budowę systemu monitoringu.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *