Utrzymanie porządku w Parku Miejskim

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Zabytkowy Park Miejski przy ul. Akademickiej obejmuje obszar o pow. 11,5ha. W bieżącym roku utrzymaniem parku zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Urządzania i Utrzymywania Terenów Zieleni Genowefa Wajler w Zamościu.

Do obowiązków Zakładu należy całoroczne utrzymanie obiektu, a w szczególności: wykonywanie czynności związanych z pielęgnacją trawników, drzew i krzewów, konserwacją urządzeń małej architektury, utrzymaniem siłowni, utrzymaniem alejek, schodów, kładek, poterny, kazamaty oraz wykonaniem prac porządkowych i agrotechnicznych.

Prace pielęgnacyjne, drzew i krzewów, kwiatów i trawników wykonywane są z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin. W ramach wiosennych porządków przystąpiono do wygrabiania trawników, które są na ukończeniu. Wykonano misy wokół krzewów  i młodych drzew, spulchniono ziemię na rabacie bylinowej.

Na bieżąco wykonywane są prace porządkowe (codzienne zbieranie odpadów komunalnych, zamiatanie i oczyszczanie alejek, schodów i kładek, mycie  i oczyszczanie ławek, koszy parkowych, latarni i inne prace). W kwietniu planuje się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych alejek mineralnych.

W celu zwiększenia uroku i atrakcji parku podjęto czynności związane z zapełnieniem  zbiornika wodnego/stawu parkowego. Zakończono oczyszczanie skarp i niecki. Na początku kwietnia br. ustawione będą domki dla ptactwa wodnego (2szt.),  napuszczona zostanie woda oraz wpuszczone ryby. Stosownego zarybienia zgodnego z racjonalną gospodarką rybacką dokona nieodpłatnie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu na mocy Umowy o współpracy zawartej w dniu 26.03.2015r. z Miastem Zamość.

Osoby chętne użytkowania stawu do celów rekreacyjnych i turystycznych – pływanie kajakami oraz podobnym sprzętem przy użyciu własnego sprzętu środków transportu, materiałów, zapraszamy do zgłoszenia się do tut. Urzędu. (Na zaproszenie z dnia 03.03.2015r. nie było ofert.)

Wiosną park upiększać będą kwiaty na powierzchni 945m2, które posadzone zostały jesienią  i uzupełnione wiosną br. Są to tulipany w ilości 4800szt. i bratki  ok. 16 000szt.

Pod koniec maja, po przymrozkach rozpocznie się sadzenie kwiatów letnich w ilości ponad 14 000szt. Park ozdabiać będą: begonia, starzec, aksamitka, iresina, canna i inne gatunki. W październiku dokonana zostanie wymiana kwiatów na bratki i cebulki tulipanów. W kompozycjach dobrano różne barwy kwiatów, aby wyróżniały się wśród istniejącej zieleni.

Źródło: Newsletter Zamościa 5/03/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.