Prawie 1,5 tysiąca interwencji – strażacy podsumowali miniony rok

 Jak informuje oficer prasowy zamojskich strażaków, Andrzej Szozda rok 2018 w ujęciu statystycznym na przestrzeni ostatnich 10 lat, był rokiem z większą ilością zdarzeń. Chcąc określić ten miniony rok jednym zdaniem był to okres z większą ilością miejscowych zagrożeń, kiedy to usuwano zagrożenia powodowane przez: przewrócone i połamane drzewa i konary, wypadki drogowe, osy i szerszenie oraz rok z mniejsza ilością pożarów.

Miniony rok był umiarkowanie bezpieczny w aspekcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Odnotowano 3 tzw. lekkie wypadki strażaków z JRG Zamość podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, 1 podczas zajęć sportowych oraz 1 podczas prac gospodarczych.

W 2018 r., odnotowano łącznie 1495 interwencji z czego: 435 to pożary, 1000  miejscowych zagrożeń oraz 60 alarmów fałszywych. W porównaniu do 2017 roku, nastąpił wzrost ogólnej liczby interwencji o 9,5 % (tj. o 130 zdarzeń), o 13,5% (tj. 68 zdarzeń) zmalała ilość pożarów, o 23% (tj. 189 zdarzeń) zwiększyła się liczba miejscowych zagrożeń. Alarmy fałszywe utrzymywały się na porównywalnym poziomie, w 2018 było ich o 9 więcej. Analizując linię trendu dla poszczególnych rodzajów zdarzeń, na przestrzeni ostatnich 10 lat należy stwierdzić, że wzrasta ogólna ilość interwencji, wzrasta liczba miejscowych zagrożeń, nieznacznie wzrasta liczba pożarów

Zdecydowaną większość, bo aż 94% pożarów, to pożary małe. W 2018r., pożary najczęściej występowały w grupie obiektów tzw. budynki mieszkalne 153 zdarzenia oraz uprawy, rolnictwo 137 zdarzeń. W porównaniu do 2017 roku: liczba pożarów w rolnictwie nieznacznie się zmniejszyła, a w budynkach mieszkalnych utrzymywała się na porównywalnym poziomie.

W 2018r., z liczby 1000 miejscowych zagrożeń, jakie wystapiły na terenie powiatu zamojskiego, w budynkach mieszkalnych odnotowano 372 interwencje (wzrost o 113 zdarzeń) w tego typu obiektach. Zdarzenia te najczęściej dotyczyły wypompowywania wody z zalanych piwnic oraz usuwaniem zagrożenia powodowanego przez owady błonkoskrzydłe. Dosyć dużą grupę obiektów, w odniesieniu do których prowadzono działania stanowiły środki transportu – 242  zdarzenia tj. wypadki i kolizje drogowe, które w odniesieniu do 2017r utrzymują się na porównywalnym poziomie.

Najczęstszymi przyczynami wystąpienia miejscowych zagrożeń w 2018r były: zdarzenia w komunikacji drogowej – 244, nietypowe zachowanie zwierząt i owadów stwarzające zagrożenie – 232, zdarzenia powodowane przez silne wiatry 181. Nieostrożność osób dorosłych w 230 przypadkach, to najczestrza przyczyna wystąpienia pożarów w 2018roku. Dosyć dużą grupę przyczyn wystąpienia pożarów stanowiły wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych 117. W minionym roku najwięcej pożarów wystąpiło w kwietniu – 96 interwencji związanych z pożarami suchych traw. W 2018 najwięcej miejscowych zagrożeń wystąpiło w okresie letnim lipiec – 136, sierpień 201, wrzesień 197, kiedy to występowały niesprzyjające warunki atmosferyczne. Przykładem jest dzień 24 września, kiedy to odnotowano 71 zdarzeń w zdecydowanej większości dotyczących usuwania połamanych drzew i konarów.

Szacunkowe straty pożarowe to około 2 870 tys. zł., w tym straty w budynkach 1 595 tys. zł., uratowane mienie to kwota około 26 776 tys. zł.

W wyniku pożarów rannych zostało 19 osób w tym 2 dzieci. Podczas miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 13 osób a poszkodowanych zostało 273 osoby.

(inf. mł. bryg. Andrzej Szozda, oficer prasowy KM PSP w Zamościu)

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *