Pismo do ambasadora Rosji

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk zwrócił się z prośbą do ambasadora Federacji Rosyjskiej Sergeya Andreeva o partycypowanie w kosztach remontów miejsc pamięci, gdzie pochowani są również żołnierze radzieccy.

W korespondencji prezydent Wnuk przypomniał, że wśród osób pochowanych na zamojskich cmentarzach znajdują się mogiły partyzantów radzieckich z oddziału „Miszki Tatara” Michaiła Atamanowa, radzieckich jeńców wojennych z obozów jenieckich i  żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach w lipcu 1944 roku na Zamojszczyźnie.

Prezydent Zamościa poinformował ambasadora Rosji, że „w związku ze złym stanem technicznym obiektów znajdujących się na Cmentarzu Jeńców Radzieckich przy ul. Szwedzkiej, na Cmentarzu Wojennym Rotunda przy ul. Droga Męczenników Rotundy (Kwatera Żołnierzy Armii Czerwonej) i przy ul. Śląskiej w Zamościu (pomnik Jeńców Radzieckich) Miasto Zamość planuje przystąpić do prac remontowych obiektów, które zostaną przeprowadzone etapowo”. Ich koszty oszacowano na kwotę 55 tysięcy zł brutto.

Prezydent Wnuk jest zdania, że „wsparcie finansowe ze strony Federacji Rosyjskiej pozwoliłoby na wykonanie prac remontowych na poziomie gwarantującym prawidłowe utrzymanie obiektów na przyszłe lata”.

Źródło: Newsletter Zamościa 05/06/2015

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *