Zamość – uchwalony budżet na 2017

Dzisiaj 29 grudnia w sali Consulatus odbyła się XXV Sesja VII Kadencji Rady Miasta . Po burzliwej dyskusji i wymianie zdań zwyciężyła przewaga argumentów i konkretnych odpowiedzi Pana Prezydenta dotyczących założeń wpływów, wydatków i inwestycji jakie Miasto będzie realizowało w 2017 roku.

Podczas głosowaniem nad przyjęciem Uchwały Budżetu Miasta Zamość na 2017 na 23 radnych uprawnionych do głosowania 13 radnych głosowało za, 10 było przeciw. 

Jak powiedział nam Prezydent Miasta Andrzej Wnuk
,, w Radzie Miasta zatriumfowała merytoryka a nie polityka. Merytorycznie rzecz biorąc jest to bardzo trudny budżet ale potrzebny, 78 mil. na inwestycje to są potężne pieniądze. Zaczynaliśmy od 23 mil. przez 43 mil. aż własnie do 78 mil. a następny 2018 r. będzie ponad 100 mil. na inwestycje. To pokazuje tylko skalę i rozmach pewnego przedsięwzięcia, które jest w mieście, które ma służyć dobru mieszkańcom. Te inwestycje głównie są nastawione na osiedla, drogi, na szkoły ,place zabaw wszędzie tam gdzie mieszkańcy maja potrzeby i tak będziemy się starać działać. Najważniejsze inwestycje w tym budżecie to utworzenie strefy aktywności gospodarczej tj. inkubator przedsiębiorczości i całe działanie związane z naszą podstrefą to 26 mil. i druga również ważna rzecz tj. budowa nowych ulic. To budowa ul. Namysłowskiego , która rozpocznie się w przyszłym roku i będzie obejmowała budowę ronda przy ul. Wyszyńskiego razem z ul.Prostą, Infułacką ,Boh. Monte.Cassino aż po przejazd przez tory kolejowe ale też 16 ulic w ramach programu budowy i remontów dróg lokalnych min. ul. Jaworowa i wszystko co zaplanowane jest w latach następnych, w tym też ścieżki rowerowe, kanalizacja burzowa Oś.Peowiaków rzeczy,które dla mieszkańców są niezbędne i bardzo ważne. Mamy program w ramach inwestycji terytorialnych wsparcia przedsiębiorczości w zakresie naszej podstrefy gospodarczej. Chcemy tam stworzyć inkubator przedsiębiorczości gdzie będzie centrum komurkingu gdzie każdy będzie mógł kto ma pomysł na działalność gospodarczą przyjść, założyć działalność, skorzystać z pomocy prawnika, księgowego, współpracować z grafikiem komputerowym, doradcą podatkowym. Tak żeby ktoś kto ma pomysł mógł wystartować i miał miejsce do tego. W tym celu chcemy wyremontować dawny spichlerz przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 Zamość ul. Szczebrzeska. Będziemy starali się działki inwestycyjne, które mamy w podstrefie uzbrajać czy to budując ulicę czy otwierając nowe połączenia komunikacyjne, które są w planie. W ramach SIT (Strategicznej Inwestycji Terytorialnej)  mamy współpracę z LHS, LHS zobowiązał się do budowy bocznicy kolejowej, która da zatrudnienie nowym osobom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *