Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny “Mój dom, moja Ojczyzna, moja Europa”

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym “Mój dom, moja Ojczyzna, moja Europa” Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch grupach wiekowych: do 16 lat oraz 17-25 lat.

Organizatorzy pozostawiają uczestnikom konkursu pełną swobodę w interpretacji tematu konkursu. Nie ma również żadnych ograniczeń jeśli chodzi o środki realizacji konkursowego zadania.

Na konkurs można zgłaszać zdjęcia czarno-białe lub kolorowe, format minimum 15×21 cm, zalecany format 30×45. Obowiązkowo należy przesłać zdjęcia w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie JPG).

Każdy nadesłany fotogram należy podpisać podając: imię i nazwisko, wiek – kategoria, tytuł pracy, numer zdjęcia zgodny z kartą zgłoszenia, placówkę zgłaszającą, imię i nazwisko nauczyciela, oraz kraj.

Każdy z uczestników konkursu możne zgłosić do 5 prac.

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny” na adres organizatora:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość

Prace przyjmowane są do 15 maja.
Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej:
http://mdk.zam.pl/G-CMS/front/1/kalendarz/konkurs_fotograficzny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.