Głosujmy na RZZO Dębowiec!

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, inwestycja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu, znalazł się na liście 25 najlepszych inwestycji konkursu „Top Inwestycje Komunalne”. Konkurs jest inicjatywą organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji Portalusamorządowego.pl

Konkurs „Top Inwestycje Komunalne” ma wskazać przykłady dobrych rozwiązań inwestycyjnych, które służą społeczności lokalnej, gospodarce czy rozwojowi regionu.

Główne kryterium konkursu to efekt prorozwojowy inwestycji. Ponadto pod uwagę brano rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo czy współpracę z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji.

Głosowanie odbywa się na stronie internetowej
http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunalne-2015/nominacje/68182.html. Trwa do 7 kwietnia br. Inwestycja, która zdobędzie największą liczbę głosów, otrzyma nagrodę od czytelników Portalu Samorządowego.

Nagroda zostanie wręczona w trakcie kwietniowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Wartość inwestycji : 64 629 938,41zł. Data zakończenia inwestycji: grudzień 2014 r. Finansowanie projektu: w ramach POIiŚ – 40 867 978,73 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie- 7 000 000 zł, środki własne beneficjenta (PGK Zamość) – 16 767 959,68 zł.

Inwestycja została zrealizowana wokół istniejącego składowiska odpadów. W Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu funkcjonują:

 • waga do procesu rejestracji i ewidencji przyjmowanych do zagospodarowania odpadów,
 • sortownia zmieszanych odpadów komunalnych z linią do produkcji paliwa alternatywnego,
 • linia do doczyszczania „surowców wtórnych” selektywnie zbieranych i odzyskanych ze strumienia odpadów zmieszanych,
 • kompostownia materiału biodegradowalnego z placem dojrzewania,
 • kwatera do składowania odpadów,
 • plac do przyjmowania i rozdrabniania odpadów budowlanych z kruszarką,
 • hala do przyjmowania i demontażu odpadów wielkogabarytowych,
 • hala wstępnego gromadzenia i przygotowania do wywozu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • magazyn na odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych,
 • infrastruktura technologiczna i ogólnozakładowa,
 • stacja paliw, myjnia, magazyny i garaże dla pojazdów.

Lokalizacja inwestycji nie spowodowała pogorszenia stanu chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, m.in. na obszarach Natura 2000. Na linii do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych  prowadzona jest mechaniczna i ręczna selekcja frakcji możliwych do zagospodarowania, dzięki temu możliwe jest zredukowanie masy odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych pozostających w strumieniu odpadów przeznaczonych do składowania, zmniejszenie niepożądanych emisji do wód podziemnych, powierzchniowych i atmosfery, a także zwiększenie poziomu odzysku surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *