Obwodnica Zamościa zaczynać będzie się w Michalowie

GDDKiA zakończyła działania informacyjne, dotyczące planowanej budowy obwodnicy Zamościa w ciągu DK74. Przeanalizowaliśmy wnioski, uwagi oraz rozwiązania proponowane przez mieszkańców. Poniżej prezentujemy efekty prac projektantów.

Prace projektowe trwają

Obwodnica Zamościa zaczynać będzie się w Michalowie, gdzie połączy się z planowaną obwodnicą Szczebrzeszyna. Prace projektowe nadal trwają. Analizujemy trzy warianty przebiegu drogi o długościach od 18,8 km do 19,4 km. W każdym wariancie droga omija zabudowania Michalowa oraz poligon wojskowy w okolicach Sitańca. Ze względu na zwartą zabudowę w tych okolicach, poszczególne warianty zbliżają się do zabudowań jednorodzinnych m.in. w Białobrzegach, Bortatyczach lub Wysokim.

Spotkania z mieszkańcami

W ramach dwóch tur działań informacyjnych zorganizowaliśmy trzy spotkania z mieszkańcami, w trakcie których przedstawiliśmy możliwe warianty przebiegu drogi. Otrzymaliśmy ok. 200 wniosków oraz propozycji zmian od mieszkańców oraz samorządów. Uwagi przekazali nam także przedstawiciele wojska (ze względu na poligon, zlokalizowany w pobliżu planowanej drogi). Zostały one szczegółowo przeanalizowane i jeśli były zasadne oraz możliwe do uwzględnienia, wprowadzono je do dokumentacji projektowej. Poniżej prezentujemy efekty pracy projektantów –  mapy orientacyjne oraz sytuacyjne,które zostały przekazane również gminom: Zamość, Stary Zamość, Szczebrzeszyn, Sułów oraz Nielisz.

Co dalej?

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej, które jest obecnie przygotowywane, to pierwszy etap procesu inwestycyjnego. Jego zadaniem jest m.in. opracowanie wariantów przebiegu drogi oraz uzyskanie decyzji środowiskowej.

Po zakończeniu analiz, kolejnym etapem będzie wskazanie wariantu preferowanego wraz ze złożeniem wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej. Decyzja ta zatwierdzi przebieg obwodnicy. Ostateczne i szczegółowe rozwiązania projektowe będą zawarte w Projekcie budowlanym, na którego wykonanie ogłosimy odrębny przetarg. Obwodnica Zamościa realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 74 o klasie technicznej GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Obwodnica będzie miała jedną jezdnię i dwa pasy ruchu. Będzie łączyła się z układem dróg lokalnych poprzez skrzyżowania. Wykonane zostaną również połączenia bezkolizyjne w formie wiaduktów nad lub pod obwodnicą, a także mosty nad rzekami Wieprz i Łabuńka oraz wiadukty kolejowe nad istniejącą linią kolejową nr 69. Powstaną także dodatkowe jezdnie, obsługujące przyległe tereny.

Materiały

Mapa orientacyjna
DK74oz​_Orientacja​_10​_rev9​_408​_23-08-25.pdf 4.79MB
Wariant W5B​_1
DK74oz​_Orientacja​_W5B​_151​_408​_23-11-07.pdf 4.17MB
Wariant W5B​_2
DK74oz​_Orientacja​_W5B​_152​_408​_23-11-07.pdf 3.71MB
Wariant W5B​_3
DK74oz​_Orientacja​_W5B​_153​_408​_23-11-07.pdf 4.15MB
Wariant W3C​_1
DK74oz​_Orientacja​_W3C​_131​_408​_23-11-07.pdf 4.31MB
Wariant W3C​_2
DK74oz​_Orientacja​_W3C​_132​_408​_23-11-07.pdf 3.97MB
Wariant W3C​_3
DK74oz​_Orientacja​_W3C​_133​_408​_23-11-07.pdf 4.26MB
Wariant W1E​_1
DK74oz​_Orientacja​_W1E​_111​_408​_23-11-07.pdf 4.31MB
Wariant W1E​_2
DK74oz​_Orientacja​_W1E​_112​_408​_23-11-07.pdf 3.99MB
Wariant W1E​_3
DK74oz​_Orientacja​_W1E​_113​_408​_23-11-07.pdf 4.30MB

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *