Kolejne publikacje historyczne wydane staraniem ŚZŻAK Okręgu Zamość

Dzięki  staraniom Zarządu Światowego  Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość został wydany „Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny” dr. Zygmunta Klukowskiego oraz wznowiono wydawnictwo z 1992 roku „Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944”.

Książki podobnie  jak inne,  wcześniej wydane przez Związek zostaną bezpłatnie przekazane do bibliotek szkolnych i publicznych w regionie, innym zainteresowanym instytucjom oraz wszystkim chętnym osobom do wyczerpania nakładu po uprzednim zgłoszeniu chęci ich otrzymania drogą mailową na  adres ŚZŻAK: akzam@tlen.pl

lub telefonicznie: Sekretariat ŚZŻAK O/Z (84) 677 65 56 (9:00-13:00);  507 159 010 (Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka jednocześnie Prezesa Światowego  Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość).

Powyższe publikacje historyczne to kolejny wysiłek wydawniczy i finansowy ŚZŻAK Okręg Zamość wsparty w przypadku pozycji pt. „Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944” przez władze samorządowe Powiatu Hrubieszowskiego, Gminy Uchanie, Gminy Werbkowice oraz PKP LHS Sp. z o.o. Natomiast wydanie „Dziennika z lat okupacji Zamojszczyzny” wsparły władze samorządowe: Gminy Zwierzyniec, Gminy Jarczów, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Miasta Szczebrzeszyn, Miasta Biłgoraj oraz Fundacja Orlen „Dar Serca”, Roztoczański Park Narodowy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim.

„Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944” to pozycja poświęcona między innymi martyrologii polskiej ludności cywilnej i bohaterstwu żołnierzy oddziałów zbrojnych Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w Obwodzie Hrubieszowskim w walce z okupantem niemieckim i Ukraińską Powstańczą Armią.
„Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny” stanowi zaś ważne uzupełnienie wydanych wcześniej w ramach działalności wydawniczej Związku prac tego wybitnego historyka regionalisty, jednocześnie wielkiego polskiego patrioty. Do czterotomowego wydawnictwa „Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944” oraz „Dzienników 1944-1954” dołączy kolejny, cenny dokument opisujący okres II wojny światowej na Zamojszczyźnie. Zawarte w nim relacje, opisy, wzmianki dotyczą m.in martyrologii ludności polskiej podczas niemieckich akcji wysiedleńczych, gehenny Dzieci Zamojszczyzny, funkcjonowania obozów pracy, zagłady i obozów przejściowych.

Wszystkie publikacje w wersji elektronicznej, z możliwością bezpłatnego pobrania, dostępne są na stronie internetowej Związku: www.akzamosc.pl w/w zwracają się z prośbą o przekazywanie wszelkich materiałów, relacji oraz pamiątek z życia i walki mieszkańców Zamojszczyzny podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. W przypadku ich dużego znaczenia historycznego, źródłowego zostaną one umieszczone, w będącym własnością Związku, Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu, jako ważne pamiątki z działalności Polskiego Państwa Polskiego  na terenie naszego regionu.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *