Nowości w Zamościu

1.Energooszczędne oświetlenie przy ul.Milejewa
22 stycznia podpisano umowę na wykonanie nowej energooszczędnej ,wykonanej w technologii LED instalacji oświetlenia przy ul.Milejewa.

Zakres robót obejmuje:
1) Budowę linii kablowej /YAKY 4x25mm2 o długości 251,00 mb/,
2) Montaż fundamentów /6 szt./,
3) Montaż słupów oświetleniowych, typu parkowego, betonowe, o wysokości 4,0m /6 szt./,
4) Montaż opraw w technologii LED o mocy 41W /6 szt./.

Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 12.04.2018 r.

Wykonawcą inwestycji jest firma „Michał Studnicki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL”, Stanisławów 108, 23-460 Józefów. Wartość zamówienia wynosi 30 439,27 zł.(kwota brutto)

2.Konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego rozstrzygnięty

18 grudnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

3.Dotacje do wymiany starych systemów grzewczych

Prezydent Miasta Zamość przypomina o terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych na rok 2018.Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą przyjmowane w dniach od 1 lutego 2018r. do 14 lutego 2018 r.Kompletne wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Ratusz), Rynek Wielki 13, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 8.00-16.30, piątek 7.30-15.00) lub za pośrednictwem poczty (za termin złożenia, uważa się dzień doręczenia wniosku do siedziby tut. urzędu).Zasady i tryb udzielania dotacji szczegółowo określa Uchwała Rady Miasta Zamość nr XXXV/450/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany Starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość”.Wnioski realizowane będą na podstawie kolejności wpływu (dot. złożenia kompletnego wniosku), do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Zamość. W tegorocznym budżecie zaplanowano kwotę 300 000zł. Zgodnie z regulaminem, pierwszeństwo będą mieć wnioskodawcy z poprzedniego naboru, którzy nie otrzymali dotacji z powodu wyczerpania środków finansowych (tzw. lista rezerwowa), pod warunkiem złożenia aktualnego wniosku. Zadanie jest realizowane ze środków własnych Miasta Zamość i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

4.Nowa umowa na zakup energii elektrycznej

Od 1 lutego, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, obowiązuje nowa umowa na zakup energii elektrycznej do punktów oświetlenia ulicznego Miasta Zamość. Usługę w tym zakresie świadczy PGE Obrót S.A. Roczny koszt oświetlenia ulic, placów i przestrzeni publicznej zależeć będzie od zużycia energii. Do tego należy doliczyć opłaty za dystrybucję, a także konserwację infrastruktury, stanowiącej po części własność miasta oraz Rejonu energetycznego PGE Dystrybucja S.A.Urząd Miasta Zamość przypomina, że wszelkie awarie i usterki oświetlenia należy zgłaszać telefonicznie pod nr alarmowy 994 lub drogą elektroniczną: zuk@pgk.zamosc.pl.

5.Dofinansowanie mogił wojennych na Rotundzie
UM Zamość przygotował wniosek o dofinansowanie remontu mogił wojennych na Rotundzie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O wsparcie finansowe samorządy mogą ubiegać się w ramach programu wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. W zakres planowanych prac wchodzi wymiana elementów betonowych tj. krzyży, obramowań i poduszek na granitowe oraz oczyszczenie tablic pamiątkowych na jednym z sektorów cmentarza.

6.Zamość Świetlną Stolicą Polski
IX edycje plebiscytu miast „Świeć się z Energą” zdobyło miasto Zamość.

Marek Gajewski

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *