WYŁOŻENIE PROJEKTU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAMOŚĆ.

Plan Zamościa

05.05.2014 rozpoczyna się wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zamość, obejmującego tereny w jednostkach strukturalnych:

1)     nr 4 – III Obwód Strategiczny – Cz. Zachodnia,
2)     nr 13 – Wschodnia Karolówka – Cz. Południowa,
3)     nr 18 – Nowe Miasto – Cz. Północna,
4)     nr 19 – Nowe Miasto – Cz. Południowa,
5)     nr 20 – Zachodnie Przedmieście Lubelskie  – Cz. Zachodnia,
6)     nr 22 – Wschodnie Przedmieście Lubelskie – Cz. Zachodnia,
7)     nr 23 – Wschodnie Przedmieście Lubelskie – Cz. Wschodnia,
8)     nr 25 – Osiedle Monte Cassino i Zamoyskiego,
9)     nr 27 – Osiedla Przy Obwodnicy – Cz. Południowa,
10)  nr 28 – Majdan – Cz. Północna,
11)  nr 29 – Majdan – Cz. Południowa”

Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu będzie trwało do dnia 03.06.2015 r. Dyskusja publiczna z udziałem projektanta zmiany planu dotycząca rozwiązań przyjętych w projekcie odbędzie się w dniu 19.05.2015 r. w Sali Consulatus Ratusza Miejskiego, ul. Rynek Wielki 13, o godz. 11.00. Zainteresowane osoby będą mogły składać uwagi do projektu zmiany planu do dnia 17.06.br. Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zamość lub na naszej stronie internetowej pod adresem http://bip.zamosc.um.gov.pl.”

(info. UM)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *