Nowe autobusy w Zamościu

Już niedługo na ulicach miasta pojawi się dziesięć nowych autobusów. Prezydent Andrzej Wnuk podpisał umowę na dostawę aut z firmą SOLARIS BUS&COACH SPÓŁKA AKCYJNA, która wygrała przetarg.

Tabor zamojskiego MZK powiększy się o 5 autobusów wyposażonych w tachograf, 3 autobusy wyposażone w system bramek zliczających potoki pasażerskie i 2 autobusy klasy MAXI. Pojazdy mają być dostarczone do 4 maja 2019 roku. Wartość umowy: 11 475 900,00 zł brutto.

Zakup niskoemisyjnych autobusów, zmniejszających emisję gazów cieplarnianych jest jednym z elementów projektu pn. „Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny. Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21.12.2017 r. Wartość projektu ogółem: 16.455.045,32 zł. Kwota dofinansowania: 10.823.261,71 zł. ( info. UM)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *