Ministerstwo Sprawiedliwości dba o bezpieczeństwo polskich rodzin

Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczyło ponad 20 milionów złotych na wsparcie polskich rodzin.
W ramach innowacyjnego projektu, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z Uniwersytetem w Stavanger stworzył międzynarodowy zespół badawczy, który wypracował nowoczesny model wspierający bezpieczeństwo w rodzinie. Jednym z miejsc, w których wdrażane jest to rozwiązanie jest gmina Tomaszów Lubelski, którą dzisiaj odwiedził wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Wiceminister podczas spotkania w gminie Tomaszów Lubelski z uczestnikami projektu podkreślił: Jednym z kluczowych przekonań, które przyświecają naszym działaniom, jest przekonanie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo polskich rodzin. Wsparcie musi być dostępne już wtedy, gdy pojawiają się pierwsze symptomy wskazujące na zagrożenie”

Projekt jest finansowany ze środków norweskich i opiera się na identyfikacji rodzin, w których istnieje potencjalne ryzyko zachowań niepożądanych oraz na działaniach mających na celu poprawę relacji między bliskimi. Edukacja odgrywa tu kluczową rolę, a jej celem jest nauczenie ludzi rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy i empatyczny. To podejście nie tylko wspiera rodziny i przeciwdziała przemocy domowej, ale także sprzyja poprawie bezpieczniejsze wśród społeczności lokalnej. Wiceminister Romanowski wyraził zadowolenie z zaangażowania gminy Tomaszów Lubelski w ten projekt, mówiąc: ,,Bardzo mnie cieszy, że gmina Tomaszów Lubelski aktywnie uczestniczy w tym przedsięwzięciu, a ponad 400 000 zł inwestowane w szkolenia dla specjalistów, kampanie społeczne, warsztaty, konsultacje i spotkania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Dziękuję Pani Wójt Marzenie Czubaj-Gancarz za otwartość na tak cenne inicjatywy oraz zaangażowanie na rzecz wsparcia dla rodzin.”

Projekt zakłada utworzenie 15 Centrów dla Rodziny, które zapewnią kompleksowe wsparcie rodzinom. Obecnie realizowany jest pilotażowy program w 15 gminach, co stanowi znakomity rozwój inicjatywy. Setki rodzin już teraz korzystają z różnorodnego wsparcia, co przyczynia się do poprawy jakości ich życia i stanowi krok w kierunku bardziej harmonijnego społeczeństwa. Działania te mają na celu również zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przemocy domowej i skutecznych sposobów jej zapobiegania.

Termin zakończenia projektu przewidziany jest na kwiecień 2024 roku, a oczekiwane efekty obejmują nie tylko utworzenie Centrów dla Rodziny, ale także przetestowanie działań modelu, bezpośrednie wsparcie dla co najmniej 1000 osób zagrożonych przemocą oraz zwiększenie zaufania do instytucji zajmujących się walką z przemocą oraz świadomości społeczeństwa na temat przemocy i jej negatywnych skutków.

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *