Zamość – red. Paweł Lisicki o przestrogach Krasińskiego przed Marksem

25 maja w Sali Consulatus zamojskiego ratusza na zaproszenie Stowarzyszenia Orszaku III Króli w Zamościu o god.17,00 odbył się wykład pn. „Polski prorok i niemiecka rewolucja. Zygmunt Krasiński przestrzega przed Karolem Marksem”, który wygłosi red. Paweł Lisicki – publicysta, eseista, pisarz, redaktor naczelny tygodnika “Do Rzeczy”.

red. Paweł Lisicki

– polski dziennikarz, publicysta, eseista i tłumacz literacki. W latach 1991–1993 dziennikarz „Życia Warszawy”, od 1993 dziennikarz i w latach 2006–2011 redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”, współzałożyciel (2011) i w latach 2011–2012 redaktor naczelny tygodnika „Uważam Rze”, od 2013 redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”

Ukończył XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie, w 1985 rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów założył i prowadził koło naukowe Koło Młodych Prawników, był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a w marcu 1988 został członkiem jawnego Komitetu Założycielskiego NZS Uniwersytetu Warszawskiego. Był zaliczany do działaczy przeciwnych działaniom radykalnym.

W latach 1991–1993 był dziennikarzem „Życia Warszawy”. Publikował m.in. w miesięczniku Znak i Przeglądzie Politycznym. Od 1993 do 2005 pracował w dzienniku „Rzeczpospolita”, gdzie kierował działem „Opinie” (od 2000) i był zastępcą redaktora naczelnego (2004–2005).

W styczniu 2005 sprzeciwiał się zwolnieniu z pracy Bronisława Wildsteina za ujawnienie tzw. listy Wildsteina i wszedł w spór z ówczesnym redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej” Grzegorzem Gaudenem. W związku z tym kilka miesięcy później odszedł z redakcji, by kierować zespołem przygotowującym projekt nowego dziennika, który planował stworzyć Michał Sołowow.

Od 13 września 2006 do 27 października 2011 był redaktorem naczelnym dziennika „Rzeczpospolita”, a od 7 lutego 2011 do 28 listopada 2012 redaktorem naczelnym tygodnika „Uważam Rze”. Od stycznia 2013 jest współwydawcą i redaktorem naczelnym tygodnika „Do Rzeczy”. Od 2013 propaguje model mediów tożsamościowych, postulując jako główny cel mediów nie podawanie faktów, ale budowanie wspólnoty wśród odbiorców. W swojej książce Czy Jezus jest Bogiem? Od judaizmu do chrześcijaństwa (2014) podejmuje polemikę z niektórymi badaczami Jezusa historycznego reprezentującymi nurt third quest. W latach 2016–2020 był jednym z prowadzących audycji Salon polityczny Trójki, będącej częścią porannego pasma Zapraszamy do Trójki, emitowanej na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

W 2015 był członkiem jury Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas.

W trakcie wykładu red. Lisicki przedstawiał zebranym jak autor ‘Nie-Boskiej komedii” dostrzegał i przestrzegał w swoim dramacie przed zagrożeniem, jakie w przyszłości zostało uformowane w totalitarnej ideologii, jakim jest komunizm.

red. Paweł Lisicki. ………..   Dlaczego ten tytuł skąd się wziął pomysł aby połączyć Zygmunta Krasińskiego i Karola Marksa. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to pomysł nietrafiony, tekstów wypowiedzi łączących tych dwóch panów nie spotkałem ale postaram się pokazać, że to prawdziwe i historycznie mocno osadzone. 

Spotkanie z Pawłem Lisickim było częścią programu “Warto być Polakiem”, którego inicjatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Celem projektu jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.