Miliony na drogi

Około 1,8 mln zł otrzymał Zamość na przebudowę ulicy Łanowej. Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
W ramach prac remontowych zaplanowano przebudowę odcinka o długości 559 m oraz budowę oświetlenia ulicznego składającego się z 17 szt. punktów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi w technologii LED.

Dzięki inwestycji, w znaczący sposób poprawi się bezpieczeństwo i komunikacja w tej części miasta szczególnie z uwagi na zlokalizowane w pobliżu lotnisko, gdzie w każdą niedzielę organizowana jest tzw. giełda gromadząca cotygodniowo tysiące osób.
Lotnisko w Mokrem zajmuje ok. 80 ha gruntu przylegającego do linii kolejowej nr 72 Zawada – Zamość i drogi powiatowej nr 3248 L łączącej ważne trasy – DK nr 74 z drogą wojewódzką nr 849 Zamość- Wola Obszańska.
Przebudowa ulicy Łanowej spowoduje rozwój regionu poprzez aktywizację gospodarki regionu, na którą wpłynie rozwój sektora małych średnich przedsiębiorstw, ze względu na zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych w ramach Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – kompleks Strefowa.

Pieniądze na przebudowę ul. Łanowej to nie jedyne środki, jakie udało się pozyskać. Z budżetu państwa samorząd otrzyma ok. 2,5 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej polegającej na budowie łącznika Prosta – Namysłowskiego. Oznacza to, że inwestycja będzie mniej kosztowna niż zakładano.

(inf. i fot. UM Zamość)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *